• Opi uutta

Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op (UEF)

  • Ajankohta: 05.09.2023 - 19.09.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2023
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 90 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 8 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu:
ti 5.9.2023 klo 16.00–18.30
ti 12.9.2023 klo 16.00–19.15
ti 19.9.2032 klo 16.00–19.15

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida omalla tieteenalalla eri menetelmin ja erilaisin aineistoin tehtyjä tutkimuksia sekä arvioida niiden pätevyyttä.

Sisältö: Opintojaksolla luetaan ja analysoidaan joitakin empiiriseen tutkimukseen perustuvia oman alan lehdissä julkaistuja artikkeleita. Artikkeleista laaditaan ryhmätyönä raportti, jossa arvioidaan tutkimuskysymykset, niiden suhde aikaisempaan tutkimukseen, tutkimuskysymyksiin vastaamisen menetelmälliset ratkaisut sekä aineiston analyysin ja teoreettisen ajattelun perusteella tehdyt johtopäätökset.

Toteutustavat: Verkkoluennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen etäopetukseen (läsnäolovelvollisuus) ja ryhmätyöhön, tehtävien palautus. Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Arviointi: hylätty/hyväksytty

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin on oltava suoritettuna hyväksytysti.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa