• Opi uutta

Nepsy Master täydennyskoulutus (5 op)

 • Ajankohta: 13.12.2023 - 24.01.2024
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Outi Rantatulkkila
 • Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.2023
 • Hinta: 995 eur

Tapahtuman kuvaus

Nepsy Master täydennyskoulutus on tarkoitettu jo valmistuneille Nepsy-valmentajille. Osallistuja voi olla joko vastavalmistunut tai todella kokenut valmentaja.Tässä koulutuksessa syvennetään ratkaisukeskeisyyttä, neuropsykiatrista osaamista sekä omaa valmentajuutta.

Aikataulu: 13.-14.12.2023 ja 23.-24.1.2024 klo 9-16

Toteutus: verkkokoulutus Zoom-alustalla, käytössä myös Howspace-oppimisympäristö. Koulutus koostuu neljästä opetuspäivästä ja opetusjaksojen välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta ja vertaisryhmätyöskentelystä. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Kouluttaja: Outi Rantatulkkila, KM,erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulu

Koulutuksen tavoitteet

 • Uusimman nepsy- tietouden ja teoriapohjan laajentaminen
 • Reflektointia muiden valmentajien kanssa: vertaistuki, verkostoituminen ja käytännön vinkkien jakaminen
 • Itsesäätelyn ja -tuntemuksen tukeminen sekä vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin tukeminen.
 • Vahvistaa osaamistasi ratkaisukeskeisissä valmennusmenetelmissä.

Koulutuksen sisältö

 • Case-työskentelyä, käytännönläheisiä harjoituksia, joita voit soveltaa asiakastyössä
 • Valmennusdemo ja valmennusharjoittelua
 • PDA ja autisminkirjo
 • Tyttöjen autismi ja ravitsemus
 • Polyvagaalinen teoria: aivojen ja hermoston biologinen pohja itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taustalla
 • Tunne – Tarve -yhtälön merkitys rakentavan vuorovaikutuksen ratkaisujen ja motivaation löytymisessä
 • Minäpystyvyyden lisääntymisen merkitys vuorovaikutussuhteissa, resilienssi
 • Tarinallisuuden syventäminen: minä nepsy-valmentajana tällä hetkellä

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa