Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus (40 op)

  • Ajankohta: 20.05.2021 - 17.06.2022
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Inkeri Meriluoto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 22.04.2021
  • Hinta: 3450 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: klo 9-17 
to-la 20.-22.5.2021
su-ma 22.-23.8.2021
to-pe 21.-22.10.2021
to-pe 9.-10.12.2021
to-la 13.-15.1.2022
to-pe 17.-18.3.2022
to-pe 16.-17.6.2022

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Koulutuksen kehittäjä ja johtaja
Anne-Mari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, luennoitsija, tunne- ja taideterapiaohjaaja, nepsy-valmentaja ja kirjailija

Lähiosioiden pääkouluttaja
Inkeri Meriluoto, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®kouluttaja, VTM, tunne- ja vuorovaikutusohjaaja ja koulutettu hieroja

Lisäksi koulutuksessa on vierailevia kouluttajia.

Tavoitteet
Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa, että tavoitteellisissa ohjaushetkissä.  

Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Saat koulutuksesta:
• tutkittua tietoa tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta 
• taitoja avoimempaan vuorovaikutukseen  
• varmuutta tunnetilanteisiin 
• selkeän rungon tunnetaitohetkiin  
• Lasten tunnetaito-ohjaajille kehitetyn 300-sivuisen ohjaajan käsikirjan, jossa on paljon tietoa 
  tunnetaitojen tukemisesta, ryhmän ohjaamisesta, toiminnasta ja muodostamisesta  
• monipuolisia menetelmiä tunnetaitojen tukemiseen 
• moniammatillisen ryhmän vertaistuen 
• verkko-oppimisympäristö Moodlen ja runsaasti oppimista ja tunnetaitojen opettamista tukevaa lisämateriaalia, jota voit hyödyntää heti töissäsi 
• oman pääkouluttajan sekä vierailevien asiantuntijakouluttajien ammattitaidon käytettäväksesi 
• arvostetun, rekisteröidyn Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikkeen 

Opit, miten voit työssä ja arjessasi 
• tunnistaa tunteita ja tarpeita lapsen käyttäytymisen takaa  
• rakentaa emotionaalista turvaa ja yhteyttä kohtaamishetkissä 
• syventää tunnetaitojen ohjaamista monimenetelmällisesti 
• vahvistaa lapsen tunnesäätelyä ja minäkuvaa 
• auttaa lasta ymmärtämään ja tunnistamaan tunteitaan sekä toimimaan niiden kanssa rakentavasti 
• muokata saatavilla olevia harjoitteita paremmin tunnetaitoja tukeviksi 

Koulutuksessa opittavia taitoja ja menetelmiä voit hyödyntää monenlaisessa työtehtävässä lasten ja nuorten kanssa juuri sinun työnkuvaasi soveltaen. 

Koulutuksen rakenne ja lähiopetusosiot
Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää. 1. ja 5. osio: 3 päivää, muut osiot 2 päivää.  

1. OSIO, 3 päivää
Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista 
Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva 
Tunteen takana olevat tarpeet 
Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat 

2. OSIO, 2 päivää  
Lapsen tunne-elämän kehitys  
Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät 
Selviytymisstrategiat ja roolit 
Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen) 

3. OSIO, 2 päivää  
Lapsuuteni tarina  
Lapsuuskollaasit EFT eli Emotional Freedom Technique (Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT-terapeutti ja -kouluttaja; verkkomateriaalin kautta)

4. OSIO, 2 päivää  
Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot 
Havainto, tunne, tarve ja pyyntö 
Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu (Sara Hellsten, kehityspsykologian maisteri, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja sekä perhe- ja vanhemmuusvalmentaja)

5. OSIO, 3 päivää 
Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille? 
Ohjaajana toimiminen 
Ryhmien rakentaminen, harjoitteet ja periaatteet  
Nuorten ryhmät 
Lopputyöhön orientoituminen 
Draaman menetelmät, ½ päivää (Leena Ylimäki, KM, draamakouluttaja)  

6. OSIO, 2 päivää 
Tunnetaito-opetusmenetelmiä 
Harjoitusohjaukset 
Satuhieronta, 1 päivä

7. OSIO, 2 päivää 
Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet 
Koulutuksen päätös 
Itsenäinen työskentely  

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää: 
• Kirjallisuuteen tutustumista  
• Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa 
• Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla 
• Kaksi lyhyttä vertaispalautetta erikseen ohjeistetuista töistä 
• Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi (lopputyön käynnistäminen osion 4. jälkeen) 

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen puhelinkonsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone, kuulokkeet ja nettiyhteys riittävät. Lisäksi koulutukseen liittyvää lisämateriaalia löytyy koko koulutuksen ajan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, Opiskelijan sivuilla. 

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen  
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös koulutuksen järjestäjän keskeyttämisehdot. Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi. 

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutukseen hakeminen 

Koulutukseen ilmoittaudutaan ensin kesäyliopiston nettisivujen kautta ja tämän jälkeen lähetetään hakemus alla olevien ohjeiden mukaan osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi. 

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 sivua) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat: 
1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät). 
2. Miksi hakeudut koulutukseen? 
3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille? 
4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt? 
5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi. 
6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)? 
7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi. 
8. Muista yhteystietosi. 

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua. 

Osallistujamäärä: Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ryhmä voi täyttyä jo ennen hakuajan päättymistä.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutus tapahtuu sen jälkeen, kun on vastaanottanut koulutuspaikan tai kun koulutus on jo käynnistynyt, veloitamme koko maksun. 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa