Henkilöstöjohtaminen 7 op

  • Ajankohta: 18.01.2021 - 30.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Kati Söderlund
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2021
  • Hinta: 90 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu Vaasan avoimen yliopiston "Johtaminen ja organisaatiot"
-opintokokonaisuuteen, mutta sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona.

Aika: 18.1.-30.4.2021

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi ja henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Tavoitteet:

- Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä.

- Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan.

- Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle-ympäristössä. Opiskelija oppii tietämään niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä.

Opetusmenetelmät ja suoritustapa:

Kurssilla on viitteellinen suoritusaikataulu, mutta kurssin voi suorittaa omassa tahdissa sen aukiolon aikana ja suorituksia voit palauttaa milloin tahansa kurssin aukioloaikana (18.1.-31.4.)

Kurssisuosuoritus koostuu portfolioksi koottavista viikkotehtävistä, kuhunkin aihepiiriin liittyvästä monivalintatestistä sekä kirjallisesta lopputyöstä.
Kurssin kirjallisissa töissä käytetään Vaasan yliopiston kirjoitusohjeita ja tehtävät palautetaan Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman kautta.

Moodle-tentti (alustava tieto)

Tarkemmat ohjeet esitellään kurssin alussa Moodlessa.                     

Oppimateriaali:

  • Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita.
  • Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.
     

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa