Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta 6 op

  • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2021
  • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa Itä-Suomen yliopiston Urheilujohtamisen aineopintoja ja jakso sopii hyvin suoritettavaksi myös yksittäisenä opintojaksona.

Aika: Ajankohdasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät keväällä 2021
tentti 2.2.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.3.2021
tentti 11.5.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.7.2021

Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, urheilumarkkinoinnin keinot, brandin rakentaminen, sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet.

Suoritustapa: Verkkoluennot, verkkotentti ja harjoitustyö

Kirjallisuus:

  • Mullin, B.J., Hardy, S. and Sutton, W.A. 2007. Sport marketing, 3rd ed., Champaign, IL: Human Kinetics.  

Tavoitteet:   

Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin haasteet ja erityispiirteet urheilunsektorilla. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolit ja osapuolet ammatti- sekä amatööriurheilun kohdalla. Opiskelija saa valmiuksia analysoida, suunnitella ja kehittää markkinointia urheiluorganisaatioissa ja urheilutapahtumien yhteydessä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa