• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

PK-yrityksen toimitusketjun kehittäminen

  • Ajankohta: keskiviikko 01.04.2020 - torstai 02.04.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Kouluttaja: Juha Heltimoinen, konsultti
  • Ilmoittautuminen päättyy: keskiviikko 18.03.2020
  • Hinta: 550 eur

Tapahtuman kuvaus

Ajankohta: 1.4.2020 klo 9:00 - 2.4.2020 klo 16:30

Sisältö: Kuinka hyvin tunnet toimitusketjun eri osien sisällön ja vaikutuksen kokonaisuuteen yrityksessäsi? Tiedätkö, miten voit tehdä toimitusketjua kehittämällä yrityksestäsi entistä kustannustehokkaamman ja kilpailukykyisemmän?

Toimitusketjun kokonaisuuden kehittämisellä on entistä suurempi merkitys koko yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen. Ketjun eri osien on ymmärrettävä kokonaisuuden merkitys sekä oman osa-alueen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseksi. Myynti, osto, kuljetukset, varastointi ja jakelu eivät ole erillisiä toimintoja, ja niiden laadukkaalla kehittämisellä on ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukykyyn, tulokseen, kassavirtaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Tällä valmennuksella opit ymmärtämään toimitusketjun merkittävän vaikutuksen yrityksen menestykseen ja saat ajatuksia eri osa-alueiden kehittämiseen.

Kohderyhmä: Kurssi sopii nyt toimitusketjun kokonaisuudesta vastaaville henkilöille sekä myös osa-alueista vastaaville osto-, varasto-, ja logistiikkapäälliköille sekä henkilöille, jotka haluavat kehittyä tehtävissään tai ovat siirtymässä vastaaviin tehtäviin.

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä. Hänen johtoajatuksenaan on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Juhan koulutustapa on käytännönläheinen ja interaktiivinen. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja hyödyntää lukuisista yrityksistä saamiaan esimerkkejä. Koulutuksissa ryhmätyöskentelyn avulla syvennetään asioita sekä hyödynnetään muiden osallistujien kokemuksia.

OHJELMA

Koulutuksessa hyödynnetään ennakkokyselyä, kouluttajan alustuksia, ryhmäkeskusteluja sekä käytännön harjoituksia. Niiden avulla on tavoitteena saada käytännön ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen.

Keskiviikko 1.4.2020 klo 9-16.30

Aamupäivällä perehdymme toimitusketjun kehitykseen ja rakenteeseen ja yhteistyön merkitykseen ja iltapäivällä oston haasteisiin ja toimitusketjun mittaamiseen ja merkitykseen yritykselle

• Mikä on toimitusketju ja sen sisäisen yhteistyön merkitys
• Yrityksen osto- ja toimituspolitiikka
• Asiakaspalvelu pähkinänkuoressa
• Kaupallisen ostotoiminnan hallinta
• Operatiivinen ostotoiminnan kriittiset kohdat
• Toimitusketjun hallinnan keskeiset tunnusluvut ja merkitys yritykselle
• Ryhmätöitä

Torstai 2.4.2020 klo 9-16.30

Aamupäivällä perehdymme eri kuljetusmuotoihin ja niiden kustannusrakenteeseen ja varaston hallinnan kehittämiseen sekä iltapäivällä järjestelmien hyödyntämiseen ajankäytön tehostamiseksi ja kansainvälisen toimitusketjun haasteisiin.

• Kuljetusmuodot pähkinänkuoressa ja niiden kustannusrakenne
• Varaston hallinta
• Logistiikkapalveluiden hankinta
• Toimitusketjun sähköisten järjestelmien hyödyntäminen
• Kansainvälisen hankinnan erityispiirteet ja haasteet
• Ryhmätöitä

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa