• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

  • Ajankohta: maanantai 06.04.2020 - sunnuntai 24.05.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Professori emerita Pirjo Pölkki
  • Ilmoittautuminen päättyy: maanantai 30.03.2020
  • Hinta: 85 eur (sisältää avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun 44€)

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu "Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi"-perusopintoihin ja sopii sellaisenaan täydennyskoulutukseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Oppimateriaali:

1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö.

2. painos. Tietosanoma.  2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.

3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.

5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Arvosteluperiaatteet: 0-5

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 6.4.-24.5.2020

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa