Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op

  • Ajankohta: 24.02.2021 - 21.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: TkT Osmo Kauppila
  • Ilmoittautuminen päättyy: 10.02.2021
  • Hinta: 100 € (sisältää Oulun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun)

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Oulun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia Tuotantotalouden sivuaineopintoja, mutta soveltuu hyvin suoritettavaksi yksittäisenä kurssina.

Aika: 24.2.-21.4.2021, toteutetaan verkko-opintoina

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö:

Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit, Quality 4.0.

Luentojen teemat:

Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
Strategianäkökulma
Design for quality
Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
Henkilöstö, tiimit ja koulutus
Quality 4.0 ja yhteenveto

Toteutustavat:

Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona helmikuussa 2021 ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös mahdollisesti live-verkkoluentona.

Oppimateriaali:

JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2020) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa