Proosan kirjoittaminen 5 op (TY)

  • Ajankohta: 09.03.2021 - 06.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Runoilija, luovan kirjoittamisen opettaja Juha Rautio
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.02.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 140 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu 20 €

Tapahtuman kuvaus

Proosan kirjoittamisen opintojakso on osa Turun yliopiston Luovan kirjoittamisen perusopintoja, mutta sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä opintojaksona.

Aikataulu, verkkoluennot:
ti 9.3.21 klo 17-19:30
to 11.3.21 klo 17-19:30
ti 16.3.21 klo 17-19:30
to 18.3.21 klo 17-19:30

Pienryhmätyöskentely, verkkoluennot:

ti 23.3.21 klo 17-19:30
ti 30.3.21 klo 17-19:30
ti 6.4.21 klo 17-19:30

Osaamistavoitteet

Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään. Perehtyminen novelliin ja lyhytproosaan.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellin historiasta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa