• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

  • Ajankohta: maanantai 23.03.2020 - maanantai 01.06.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: prof. Eija Lönnroos
  • Ilmoittautuminen päättyy: maanantai 16.03.2020
  • Hinta: 98 eur (sisältää avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun 60€)

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa gerontologian perusopintoja.

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Sisältö:
Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisempiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Suoritustapa: verkko-opintojakso, verkkoluennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä lähitentti. Tentti 4.5.2020 klo 16-20 ja uusinta 1.6.2020 klo 16-20.

Kirjallisuus:

1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.

2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.

3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2016, 3. uudistettu painos. Helsinki Duodecim, soveltuvin osin.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa