Kuvataiteen perusopinnot: Maalaus 4 op (LY)

  • Ajankohta: 16.04.2021 - 23.05.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen pedagogit
  • Ilmoittautuminen päättyy: 09.04.2021
  • Hinta: 180 € + LY rekisteröintimaksu 17,50 €

Tapahtuman kuvaus

Kuvataiteen perusopinnot
MAALAUS 4 op

Aika:
Pe 16.4.21 klo 17-20
La 17.4.21 klo 9-16
La 24.4.21 klo 9-16
La 8.5.21 klo 9-16
Pe 21.5.21 klo 17-20
La 22.5.21 klo 9-16
Su 23.5.21 klo 9-16 (sis. kritiikin)

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
•    soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
•    tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
•    osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö: Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.


Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Amanuenssi Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
puh. 040 595 5893
 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa