Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op)

28.8.2019 - 12.6.2020
Kotka

Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä elämän tarkoituksellisuuden löytämiseen.

Logoterapian perusopinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään Kotkassa 10 x 3 päivän jaksoissa. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Mitä logoterapia on?

Logoterapia on wieniläisen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professorin  Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Frankl nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.

Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen. Fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihmisellä on henkinen ulottuvuus, jonka ominaisuuksia ovat mm. vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Logoterapia luetaan kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Se ei kuitenkaan ole vain psykoterapiaa, vaan logoterapiaa voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä.

Logoterapian suurin anti on, että se tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa. Aikamme kysymykset ovat valtaosaltaan henkisen tason ongelmia, jotka ratkaisemattomina ja virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia häiriöitä ja sairauksia. Logoterapia on kasvumahdollisuus kaikille.

KOULUTUKSEN LÄHIOPETUSPÄIVÄT JA SISÄLLÖT

Kunkin jakson I lähipäivä klo 13-19, II lähipäivä klo 9-17 ja III lähipäivä klo 9-14.30.

28.-30.8.2019 Orientaatio, Franklin elämäntyö: mitä logoterapia on?
25.-27.9.2019 Logoterapian ihmiskäsitys
23.-25.10.2019 Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
27.-29.11.2019 Elämäntarkoitus ja arvot
8.-10.1.2020 Elämäntaitoa/logoedukaatiota elämänkaaren muutosvaiheisiin
5.-7.2.2020 Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
4.-6.3.2020 Mitä on filosofinen ajatttelu? Logofilosofia
22.-24..4.2020 Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
13.-15.5.2020 Erilliskysymyksiä, lopputyöesseitä
10.-12.6.2020 Päättöjakso: lopputyöesseiden esittäminen, arviointi ja todistukset

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin esimerkiksi ihmissuhdetyössä toimiville, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Perusopintoihin pääsyn kriteerit eivät sulje pois hakijoita ammatillisen koulutuksen perusteella. Etusijalla ovat kuitenkin henkilöt, joiden koulutus ja työkokemus on ihmisten parissa tehtävässä työssä.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hyväksymät logoterapeutit. Vastuukouluttajana toimii työnohjaaja, logoterapeutti LIF® Tuija Widén.

Koulutuksen tavoitteet: Perusopinnoissa perehdytään franklilaiseen logoterapiaan ja logofilosofiaan. Koulutus antaa jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Perusopintoihin hakeutuessa ei tarvitse olla jatkokoulutustavoitteita.

Koulutuksen toteutus: Perusopintojen koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähiopetusta on yhteensä 30 päivää. Lisäksi etäopiskeluna tapahtuu kirjallisuuteen perehtyminen (tentit lähiopetusjaksoilla, kirjareferaatit), oppimistehtävät sekä kirjallisen lopputyöesseen tekeminen ja esittäminen.

Hakeminen: Ilmoittaudu ensin kesäyliopiston verkkosivujen kautta ja lähetä sen jälkeen vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
- lyhyt kooste hakijan koulutuksesta ja työkokemuksesta
- perustelut miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen

Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Yhteistyö: Suomen Logoterapiainstituutti Oy

Osallistumismaksu: 2.100 €
Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. Koulutusmaksu voidaan maksaa erissä.

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen, kun hakija on hyväksytty koulutukseen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 7.8.2019 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot