Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus (40 op)

16.11.2018 - 6.12.2019
Kouvola

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM).

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta saat käytännön työkaluja lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemiseen omassa työssäsi. Pääset kokemaan itsekin niin luovaa tunnetyöskentelyä, kehollisuutta, myönteistä kosketusta, satuja ja mielikuvitusta kuin oivalluttavaa keskusteluakin. Koulutus tukee omaa työssä jaksamista ja voimaantumista.

Koulutuksessa on vielä vapaita paikkoja - Hae mukaan!

Lähiopetuspäivien aikataulu: 16.–18.11.2018, 8.–9.2.2019, 5.–6.4.2019, 11.–12.6.2019, 6.–7.9.2019, 22.–23.10.2019 ja 5.–6.12.2019 klo 9–17

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa
 
Kouluttajat

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttaja, VTM Inkeri Meriluoto ja koulutuksen kehittäjänä ja johtajana sekä osion 6. kouluttajana Anne-Mari Jääskinen.

Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio) ja Karita Palomäki (EFT, verkkokurssin välityksellä). 

Tavoitteet ja sisältö

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa yhteyttä omiin tunteisiin, vahvistaa tunnekehoyhteyttä sekä kehittää itsessään jokapäiväisiä tunnetaitoja. Tämän prosessin myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaushetkissä.

Itse tehden koulutuksen menetelmät on helppo siirtää työhön. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja kasvuprosessina. Koko koulutus käydään kokemuksellisesti läpi hyödyntäen omassa kehi-tyksessä mm. tunnekehotietoisuutta, luovan tunnetyöskentelyn menetelmiä, mielikuvaharjoituksia, kirjoit-tamista, ryhmä- ja paritöitä sekä EFT-menetelmää.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa. Peruskoulutus ei anna valmiuksia kouluttaa tunnetaitojen ohjaamista ammattilaisille.

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan näkökulmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tun-netyöskentelyssä.

Rakenne ja lähiopetusosiot

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota (yht. 15 lähipäivää), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Koulutuksessa tehdään itse harjoituksia, joita on tarkoitus ohjata lapsille. 

Koulutukseen sisältyy kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä jokaisella lähijaksolla ja itsenäisesti toteutettava lopputyö. Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Jokaiseen osioon kuuluu tunnetaitoharjoitteita, pienryhmätoimintaa ja luento-osuuksia.

1. OSIO: Tunteiden ja tunnetaitojen perusteet. Tunnetilanteissa toimiminen ja turva. Tunteen takana olevat tarpeet. Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat.  Mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunne-kehoyhteys.

2. OSIO: Lapsen tunne-elämän kehitys. Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät. Kohtaamisen laadun merkitys tunnetaitojen opettamisessa. Selviytymisstrategiat ja roolit. Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen).

3. OSIO: Lapsuuteni tarina.  Itseni voimaannuttaminen. Lapsuuskollaasit EFT eli Emotional Freedom Technique.

4. OSIO: Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille? Ohjaajana toimiminen. Ryhmien rakentaminen ja periaatteet. Satuhieronta (Sanna Tuovinen) 1 pv.

5. OSIO: Tunnetaito-opetusmenetelmiä. Tunnetaitoharjoitusten ohjaaminen. Lopputyöhön orientoituminen. Draaman keinot (Leena Ylimäki) 0,5 pv.

6. OSIO: Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot. Havainto, tunne, tarve ja pyyntö. Kuunteleminen ja minä-viestit.

7. OSIO: Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet. Koulutuksen päätös.

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös koulutuksen järjestäjän keskeyttämisehdot. Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan ensin kesäyliopiston nettisivujen kautta ja tämän jälkeen lähetetään hakemus alla olevien ohjeiden mukaan osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
2. Miksi hakeudut koulutukseen?
3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

KATSO LYHYT ESITTELYVIDEO KOULUTUKSESTA

KATSO ESITTELYVIDEO OSALLISTUJIEN KOKEMUKSISTA

LUE LISÄÄ KOULUTUKSESTA, OSALLISTUJIEN KOKEMUKSISTA JNE.

Osallistumismaksu: 3.390 € (laskutetaan useassa erässä)


Ryhmään otetaan max 16 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutus tapahtuu sen jälkeen, kun on vastaanottanut koulutuspaikan tai kun koulutus on jo käynnistynyt, veloitamme koko maksun.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.11.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot