Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

27.9.2019 - 26.11.2019
Kotka

Aika: Perjantai 27.9., keskiviikko 30.10. ja tiistai 26.11.2019 klo 9–15.30

Kohderyhmä: Perhearviointimenetelmä soveltuu hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, kaikille, jotka työskentelevät perheiden kanssa ja kohtaavat työssään perheitä. Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lastensuojelulaitoksiin, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.

Kouluttaja: Vaativan erityistason psykoterapeutti, Marjukka Laukkanen, Suomen Mielenterveysseura

Koulutuksen tavoite

Perhearviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perheessä juuri perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena, yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta (kysymykset haastattelupohjissa ja perhetehtävät).

Perhearviointimenetelmä on hyvin hoidollinen työskentelytapa ja vahva interventio.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi (= Perhearviointi) auttaa mm. seuraavissa haasteissa
- kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
- kun arvioidaan ja mitataan perheen kanssa tehtävästä työstä seuraavia muutoksia
- kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella – ylipäätänsä osana perheiden kanssa tehtävää työtä, kun perheen lapset/nuoret oireilevat

Koulutuksen sisältö

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Niitä ovat
- toimintamalli, jolle perhearviointi perustuu (perheen arjen ja elämän tutkiminen)
- taidot ja menetelmät perheen vuorovaikutuksen edistämiseksi (perhetehtävät)
- haastattelumallit (konkreettiset kysymykset)
- perhearviointilomakkeet (myös sähköisessä muodossa) ja Perhearviointiopas

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää
- kolme päivää on lähiopetusta, sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia
- kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen (Perhearviointioppaan lukeminen, tallennelomakkeen täyttäminen ns. kuivaharjoitteluna ja yhden osa-alueen tutkiminen asiakasperheen kanssa)

Osallistumismaksu 750 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli osallistuja keskeyttää jo alkaneen koulutuksen, on maksettava koko maksu.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 13.9.2019 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot