Markkinoinnin aineopinnot 30 op (UEF)

1.1.2020 - 31.7.2021
Verkko-opinnot

Opintoihin on jatkuva haku!

Markkinointi oppiaineena käsittelee markkinoiden rakenteiden ja kilpailun tutkimista sekä markkinoinnin suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. Markkinointi on kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien paikallistamista, niiden analysointia ja ratkaisemista. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat osa innovatiivista liiketoimintaa. Markkinoinnin opinnoissa perehdytään kaikille aloille keskeiseen asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä kansainvälisiin toimintoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Opintojaksot

 • Markkinoinnin perusteet 6 op (jos ei ole suoritettu kauppatieteiden perusopintoihin)
 • Service Marketing 6 op
 • Markkinoinnin johtaminen 6 op
 • International Business Management 6 op
 • Relationship Marketing 6 op
 • Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op
 • Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkotentti

Kirjallisuus:
Essentials of Marketing, 2/E. Frances Brassington and Stephen Pettitt. Financial Times Press. 2013.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin la¨nsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin ta¨rkeimma¨t tehta¨va¨t ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia


Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

SERVICE MARKETING 6 op

Sisältö: The concept of service; characteristics of services; service quality and its assessment; customer requirements and behavior in services; service delivery through enabling, making and delivering promises.

Suoritustapa: Web-based exams in Moodle

Kirjallisuus:
1) Grönroos, C. (2007). Service management and marketing: Customer management in service competition (3rd edition). John Wiley & Sons, Ltd
2) Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. & Gremler, D.D. (2008 or newer). Services marketing. Integrating customer focus across the firm (1st European edition). McGraw-Hill.
3) Scientific journal articles specified in the beginning of the course.

Tavoitteet:    
Opintojakson voi suorittaa vielä syyslukukaudella 2019, jonka jälkeen se poistuu tarjonnasta.
The course discusses the key themes and concepts of marketing services. Students will learn the characteristics of services and the implications they have on marketing planning and implementation. Students will understand the need to approach service marketing from three interrelated perspectives of internal, interactive and external marketing. Other related concepts such as total service offering will be elaborated. Students create and enhance their abilities of marketing services. They learn to apply service theories and models into practice and integrate them with key marketing concepts. Students understand that marketing services is closely related to the concepts of management and leadership.

Edeltävät opinnot: Introduction to Marketing (MAR) and Introduction to Management (JOP), or equivalent.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät: 1.10.2019 ja 19.11.2019.

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 6 op

Sisältö: Key concepts of international business theory and practice: the strategy of international business, internationalization process of SMEs and entry modes, emerging markets, development trends in SMEs, and the cultural factors.

 • Overview of Finnish SMEs in international markets
 • Essentials of starting international business and its financing.


Suoritustapa:
Written assignments and online examination.
All course materials are in English but you may write your exam and the assignments either in English or in Finnish.

Kirjallisuus:
1) Cavusgil, S, Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business: Strategy, Management and the New Realities. Pearson Prentice Hall, 2008 or newer
2) other material informed at the beginning of the course

Tavoitteet:    
Learning outcomes
Knowledge related:
The student can…

 • define the main concepts of international business;
 • understand the complexity and dynamic nature of international business;
 • understand and explain the basics of international marketing and internationalization of business;
 • explain SMEs’ internationalization process and different ways to reach international markets;
 • identify and explain opportunities and barriers to internationalization, as well as the awareness of special characteristics of multicultural business.

Skills related:
The student can…

 • interpret the trends and realities of global business environment in relation to business planning;
 • compare markets according to their risks and opportunities for doing business;
 • integrate the knowledge on international business into current and future trends in business.

RELATIONSHIP MARKETING 6 op

Sisältö: The principles and key theoretical aspects of relationship marketing; customer relationship management and customer portfolio management; the value of relationships with stakeholder groups other than customers; the internal and external requirements for effectively adopting and implementing relational strategies.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti

Kirjallisuus:

 • Egan, J. (2008). Relationship marketing. Exploring relational strategies in marketing (3rd edition). FT Prentice Hall.
 • Scientific journal articles specified in the beginning of the course.


Tavoitteet: Opintojakson voi suorittaa vielä syyslukukaudella 2019, jonka jälkeen se poistuu tarjonnasta.
Students will understand the necessity and benefits of relationship marketing over, but sometimes also in parallel with, transactional marketing. Relational strategies, marketing implementation and performance issues are discussed. Different stakeholder groups, including customers, suppliers, competitors and employees, will be covered during the course. Course participants will learn how these stakeholder groups and the relationships with them form the basis of a successful business endeavor. Also, different business contexts and their effects on the implementation of relational business strategies will be elaborated.  Students know how a firm can create, manage and retain profitable relationships with its customers and other stakeholders. They recognize and are able to assess the benefits of long-lasting customer relationships as well as the value of other stakeholder relations, but also the problems associated with relationship marketing. Students know how to apply relationship marketing theories and models into practice.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät (lopputentti): 23.10.2019 ja 3.12.2019.

Lisätietoja: Course materials are in English but you may write your exam and the assignments either in English or in Finnish.

MARKKINOINTI JA YHTEISÖVIESTINTÄ 6 op

Sisältö: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Tutkimuksellinen kirjoittaminen.

Markkinointi- ja yhteisöviestinnän kurssilla perehdytään mm. kriisiviestinnän ydinkysymyksiin ja sosiaalisen median strategioihin sekä opettellaan laatimaan tapahtuman viestintäsuunnitelma.

Suoritustapa: verkko-opinnot

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista
 • soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin
 • tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet
 • rakentaa viestintäsuunnitelman
 • etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja käyttää sitä tietoa viestintäaiheisessa esseessä

KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 6 op

Sisältö: Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä. Neljä itsenäistä moduulia, joiden suoritusjärjestyksen opiskelija voi valita itse. Kussakin moduulissa opiskelu koostuu
a) orientoivasta tehtävästä,
b) oppimateriaaliin tutustumisesta,
c) oppimateriaaliin perustuvista opiskelijan omista ”minitutkimuksista” ja
d) oman oppimisen kriittisestä arvioinnista.

Orientoivassa tehtävässä opiskelija peilaa saamaansa case-materiaalia omiin kokemuksiinsa ja luo omaa viitekehystään käsiteltävälle asialle. Ilmiön ymmärtämistä syvennetään lisämateriaalilla. Omassa minitutkimuksessaan opiskelija saa kokeilla, miten hän itse osaa tuottaa lisäymmärrystä opiskeltavaan asiaan. Lopuksi opiskelija arvioi oppimisprosessiaan. Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä moduulia, hän osallistuu verkkotenttiin.

Suoritustapa:
a) Itsenäinen opintomateriaaleihin tutustuminen (videot, artikkelit, oppikirja),
b) Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät ja
c) lopputentti verkossa.

Kirjallisuus: oppimateriaali moodlessa

Tavoitteet:    
Osaat:

 • kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa
 • määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat
 • tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa
 • arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta
 • ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia

Osallistumismaksu: 150€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 270€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot