Ratkaisukeskeinen valmentaminen ja työote työelämän tarpeisiin (20 op)

3.3.2020 - 28.2.2021
Kouvola

Työelämämuutokset vaativat jatkuvaa kehittymistä ja oman mielen johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen vaikeudet haastavat perinteiset johtamistavat. Tunne-energian kanavoiminen tarkoituksenmukaisesti luo hyvinvoivaa työyhteisöä.

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.

Aika: 3.3., 16.4., 19.5., 11.8., 15.9., 27.10., 1.12.2020 klo 9-16 sekä kaksi päivää vuonna 2021

Kouluttaja: Anita Hedman, FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET), työnohjaaja, Coach (ICF:n ACC-taso)

Koulutuksen tavoitteet:
-  Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä
-  Oppia viemään läpi ratkaisukeskeinen muutosprosessi
-  Oppia soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä
-  Oppia kehittämään työyhteisöjen työhyvinvointia ja työyhteisöjen ilmapiiriä

Koulutuksen sisältöjä:
- Oman mielen johtaminen
- Ratkaisukeskeinen itsensä johtaminen
- Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä -  ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
- Brief Mindfulness resilienssin ja työssäjaksamisen edistäjänä
- Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
- Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
- Ongelmista ratkaisuihin - Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
- Ratkaisukeskeinen sovittelu – ristiriidoista myötätuntoon
- Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
- Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö
- Ratkaisukeskeiset mentalisaatiotaidot työelämässä
- Käytännön työyhteisötaidot ja myönteisen vireen edistäminen - työhyvinvoinnin ja työnilon kehittämisen ratkaisukeskeisiä sovelluksia
- Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä

Oppimismetodi:
- Oma ratkaisukeskeinen käytännön kehittämistyö
- Teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
- Kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
- Kirjallisuuteen perehtyminen
- Aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
- Workshoptyöskentelyä
- Itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
- Valmentamisen käytännön harjoittelua
- Vertaisoppimisryhmän tapaamisia 4 x 2 h

Kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan myöhemmin.

Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan max 18 osallistujaa.

Osallistumismaksu 1750 €. (Laskutetaan erissä.)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli osallistuja keskeyttää opintonsa, perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 11.2.2020 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot