Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (3 op)

6.3.2020 - 8.5.2020
Kouvola

Toteutus: Kolme lähiopetuspäivää Kouvolassa (24 tuntia), etäopetusta (12 t), lisäksi omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä (45 t), 3 op
Pe 6.3.2020 klo 10-17 lähiopetus
Pe 13.3.2020 etäseminaari 3 t
Pe 3.4.2020 klo 10-17 lähiopetus
Pe 24.4.2020 etäseminaari 3 t
Pe 8.5.2020 klo 10-17 lähiopetus

Koulutus sisältää opiskelua moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä: Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekevät.

Koulutus soveltuu erityisesti terapeuteille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville. Koulutus soveltuu erilaisissa hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville, kuten sairaanhoitajille, sekä soveltuvaa asiakastyötä esimerkiksi seurakunnissa tai järjestöissä tekeville, ja myös esimerkiksi valmentajille ja opinto-ohjaajille.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen.

Kouluttaja: Johanna Wahlbeck, kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry),  taidefilosofi (FM), tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto)  

Lisätietoja Johannasta

Kuvaus

Kurssi kuvan ja kuvataiteellisen ilmaisun käytöstä vuorovaikutuksen välineenä asiakastyössä. Jokaisella meistä on mielikuvia, muistikuvia, sisäinen kuvakieli. Kuvien kautta saadaan enemmän näkyviin kuin vain sanoin. Koulutus ei vaadi aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä.

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvallisesti voidaan kommunikoida myös silloin kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton. Asiakas voi tulla kuvan kautta nähdyksi.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön.

Menetelminä käytetään sekä piirtämistä ja maalaamista että valokuvausta ja muotoilua, lisäksi käytetään valmiita kuvia.

Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta. Koulutuksessa korostuu kaikkien mahdollisuus viestiä myös kuvataiteellisin keinoin, kuvataiteellisen ilmaisun ei tarvitse olla juuri tietynlaista. Kaikilla on oikeus ja mahdollisuus käyttää myös kuvallista ilmaisua.

Koulutus räätälöidään osallistujaryhmän alojen, työnkuvien ja tarpeiden mukaan. Opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen aikana muun muassa siihen, mihin kuvamenetelmiin koulutuksessa keskitytään tai kuinka paljon opetetaan esimerkiksi tekniikoita.

Kuvallinen työskentely voi tuoda nopeasti esille syvällisiä, myös henkilökohtaisia, asioita. Tämän vuoksi herkkyys kuvan käytössä on kaikessa asiakastyössä erityisen tärkeää, suhteessa sekä asiakkaaseen että työskentelyraameihin. Kuvan käyttöä opetellaan koulutuksessa sekä oman työskentelyn että ammatillisten esimerkkien avulla.
Koulutus on työnohjauksellinen ja tukee opiskelijoiden tekemää asiakastyötä.

Jonkun kerran voi olla poissa ja suorittaa sen lisätehtävillä.

Tavoitteet ja lähtökohdat

Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä koulutuksen jälkeenkin omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

Koska koulutus sisältää omaan työhön liittyviä välitehtäviä, ja kuvamenetelmällistä luottamuksellista työnohjausta, käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti.

Opiskelijat voivat nostaa tapauksia kuvataidemenetelmälliseen työnohjaukseen koulutuksessa. Tapauksia voi tuoda esille hyvin anonyymisti ja toisaalta koko ryhmä sitoutuu luottamuksellisuuteen, kuten työnohjauksessa.

Aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää. Tämän koulutuksen päätavoitteena ei ole oppia kuvataiteellisia tekniikoita ”oikein”, vaikka tekniikoitakin opetetaan ja tekemistä ohjataan tarpeen mukaan. Tavoitteena on oppia tekniikoita sen verran kuin menetelmien soveltamisen kannalta on tarkoituksenmukaista.

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista viestimään asiakkaiden kanssa myös kuvien kautta, joko niin että asiakas tekee kuvia, tai teette yhdessä. Kuvataidemenetelmiin liittyy usein suorituspaineita, ja tärkeää on kunnioittaa omaa ja asiakkaan tapaa tehdä, joka ei välttämättä ole sellainen tapa, mistä palkittiin koulussa.

Kouluttaja on erityisesti kuvataidemenetelmiä soveltava työnohjaaja ja kuvataideterapeutti, ja neuvoo myös miten tapauskohtainen soveltaminen omaan työhön tapahtuu. Kouluttaja tarjoaa suorituskynnystä madaltavia menetelmiä, jonka jälkeen paperilla kommunikointi esimerkiksi mutistisen asiakkaan kanssa kuvataidemenetelmän avulla on ns. uusi normaali.

Sisältökokonaisuudet

Opetus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen, joista soveltamisen opetusta on eniten:

Teorian opetus: Toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä, luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, kuvamenetelmien käyttö asiakastyössä, kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa.

Käytännön taiteellisten tekniikoiden opetus: piirustusta, maalausta, muotoilua, käsitetaiteellista työskentelyä. Tekniikoiden opettelua myös etänä lähiopetuspäivien ulkopuolella, sillä tavalla kuin omassa työssä on tarkoituksenmukaista.

Soveltamisen opetus: Koulutukseen kuuluvien kehittämistehtävien avulla kuvamenetelmiä voi ottaa työssään käyttöön jo koulutuksen aikana. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus käsitellä asiakastyön tapauksia työnohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen. Itsereflektiotehtäviä myös lähiopetuksen ulkopuolella omaan työhön liittyen, soveltamisen opettelua ohjatusti.

Tarvikkeista: Koulutuksessa tarvittavat taidetarvikkeet ohjeistetaan hankkimaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla. Ensimmäiselle kerralle tuodaan mukana pari sivellintä, A3-kokoista ainakin 150-200 grammaista paperia sekä akverellivärit ja liidut tai puuvärit.

Referenssejä vastaavan kurssin käyneiltä

”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti

”Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.” Taru, Viestintäkonsultti

”Haikein mielin koulutuksen päätyttyä. Oli kyllä niin ihana ryhmä ja opettaja. En muista, olisko koskaan ollut mitään vastaavaa. Antoisa ja monipuolinen prosessi monella tapaa!”

Voit lukea Kouvolassa 2017-2018 toteutetun tätä koulutusta vastaavan Kuvan käyttäminen asiakastyössä  -koulutuksen sisällöstä Kymenlaakson kesäyliopiston blogista.

Ota yhteyttä Johannaan jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä johanna@oivallamme.fi, puh. 040 410 1270

 
Osallistumismaksu 590 €. Sisältää koulutuksen ja ohjauksen; ei sis. materiaalikuluja. 
 
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli osallistuja keskeyttää jo alkaneen koulutuksen, perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 21.2.2020 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot