Syömishäiriöiden perhepohjainen hoito

14.10.2019 - 19.11.2019
Kouvola

LivingSkill -taitovalmennuskoulutus syömishäiriötä sairastavan ja hänen perheensä kohtaamisesta ja hoidosta

Aika: 14.-15.10. ja 18.-19.11.2019 klo 8.30-16

Kohderyhmä: kaikki syömishäiriöön sairastuneiden hoitoon osallistuvat ammattiryhmät kuten psykiatriset sairaanhoitajat, lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja kouluterveydenhoitajat

Tavoite: Koulutus antaa valmiuksia hoitaa syömishäiriöön sairastuneita ja tukea heidän perheitään Käypä hoito -suositusten mukaan perhepohjaisen hoidon menetelmää soveltaen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa annetaan tietoa syömishäiriöiden psykologiasta, hoitosuhteen merkityksestä ja rakentamisesta sekä perhepohjaisen hoitomenetelmän käytöstä yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan ymmärrystä syömishäiriöistä ja jalkauttaa opittuja menetelmiä erikoissairaanhoidon yksiköiden sekä avohoidon henkilökunnan käytäntöihin. Koulutuksessa käydään läpi syömishäiriöiden perhelähtöisen hoidon perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön. Osallistujat saavat konkreettisia työvälineitä siihen, miten perheitä tuetaan ja miten lasta autetaan hoitosuhteessa päihittämään syömishäiriö.

Toteutus: luennot ja alustukset, perhetilanteen tutkimista luovin menetelmin, ryhmätyöskentelyä, manuaalien käytön harjoittelua


14.10.19  ENSIMMÄINEN KOULUTUSPÄIVÄ: RUOKA ON LÄÄKE


Päivän teemat ja tavoitteet:

 • Orientaatio syömishäiriötä sairastavan ja hänen perheensä kohtaamiseen, ravitsemuskuntoutukseen ja perhepohjaiseen hoitoon
 • Psykiatriset samanaikaissairaudet 
 • Mitä tiedetään psykososiaalisen hoidon vaikuttavuudesta syömishäiriössä? 
 • Milloin sairaalahoito on tarpeen? 
 • Lasten ja nuorten hoitoon liittyvät erityiskysymykset
 • Ymmärtää ravitsemustilan ja somaattisen tilan korjaamisen merkitys psyykkisen voinnin ja toipumisen kannalta ja saada käytännön työvälineitä tähän
 • Saada eväitä yhteistyön rakentamiseen sairastuneen ja perheen kanssa

Kouluttajat: 
Minna Koskinen, Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, ayl, Tays
Kirsi Broström, FM, Syömishäiriöliitto SYLI:n toiminnanjohtaja
Kaisa Nyberg, HTM, th, Beardsleen perheinterventiokouluttaja 
 
Aikataulu

8.30-9.30

 • Perhehoitomallin peruslähtökohdat ja koulutettavien odotukset ja toiveet Ravitsemustilan ja somaattisen tilan korjaamisen merkitys psyykkisen voinnin ja toipumisen kannalta.
 • Miten nälkiintyminen vaikuttaa sairastuneen psyykkiseen oireiluun ja käyttäytymiseen? 
 • Miksi ravitsemustilan korjaaminen on edellytys psyykkiselle toipumiselle? /Kaisa Nyberg

9.30 – 11.30 Mitä tiedetään psykososiaalisen hoidon vaikuttavuudesta syömishäiriössä? Psykiatriset samanaikaissairaudet  Milloin sairaalahoito on tarpeen? /Minna Koskinen
 
11.30-12.30 Lounastauko
 
12.30-13.30 Psykiatrin kyselytunti
Lasten ja nuorten hoitoon liittyvät erityiskysymykset. Mahdollisuus konsultaatioon itseä askarruttavista asioista/ Minna Koskinen
 
13.30-14.00 Kahvitauko

14.00-15.00 Sairauden eri vaiheet ja toipumisrohkeus: mihin eri vaiheissa tulisi keskittyä ja miten vahvistaa motivaatiota muutokseen? /Kirsi Broström

15.00-15.30  Perhetyö syömishäiriöiden hoidossa: New Maudsley by LivingSkills ED /Kaisa Nyberg
 

15.10.19  TOINEN KOULUTUSPÄIVÄ: SYÖMISHÄIRIÖN DYNAMIIKKAA - ELÄINTARHA OSASTOLLA JA PERHEESSÄ  

Päivän teemat ja tavoitteet:

 • Ymmärtää perheen tuen tarve, perhetyön merkitys ja siitä saatavat hyödyt   
 • Mitä perheessä tapahtuu, kun syömishäiriö alkaa pyörittää perhettä?
 • Kenguruita ja sarvikuonoja perheessä ja työyhteisössä: vanhempien ja työntekijöiden voimaantuminen, omien haitallisten käyttäytymismallien tunnistaminen ja muuttaminen
 • Miten tuetaan sairastunutta syömään tai vanhempia ottamaan vastuu sairastuneen ruokailusta
 • LivingSkills ED perheinterventio -työkirjan tai sovelluksen käyttö perhetyössä

Kouluttajat:
Reita Nyberg, LT, perhetyön kouluttaja ja kokemusasiantuntija
Kaisa Nyberg, HTM, th, Beardsleen perheinterventiokouluttaja 

Aikataulu

8.30-11.30  Mitä perheessä tapahtuu, kun syömishäiriö alkaa pyörittää perhettä? 

 • Kenguruita ja sarvikuonoja perheessä ja työyhteisössä
 • Vanhempien ja työntekijöiden voimaantuminen, 
 • Haitallisten käyttäytymismallien tunnistaminen ja muuttaminen
 • Alustus ja harjoittelua, tauko työskentelyn lomassa /Reita Nyberg

11.30-12.30  Lounastauko 
 
12.30-13.30 Miten tuetaan sairastunutta syömään tai vanhempia ottamaan vastuu sairastuneen ruokailusta /Reita Nyberg 
 
13.30-14.00 Kahvitauko
 
14.00-15.30  Mitä tarkoittaa psykoedukatiivinen työote syömishäiriöiden hoidossa? 

 • Harjoitellaan ED läheinen työkirjan käyttöä perhetyössä /Kaisa Nyberg


18.11.19  KOLMAS KOULUTUSPÄIVÄ: PERHEPOHJAISEN HOIDON STUKTUURIT HUS:N MALLIN MUKAAN

Päivän teemat ja tavoitteet:

 • Perhepohjaisen hoidon toteutus HUS:n mallin mukaan
 • Oman ymmärryksen lisääminen syömishäiriön vaikutuksesta perheessä ja hoitotyössä
 • Reflektoida omia asenteita ja tunteita liittyen syömishäiriöön ja perhetyöhön

Kouluttajat: 
Katja Tenhovirta TtM, sh, psykoterapeutti, perhe-ja pariterapiakouluttaja
Kaisa Nyberg, HTM, th, Beardsleen perheinterventiokouluttaja 
 
Aikataulu
 
8.30-9.15  Warm up: Kokemuksia työskentelystä: mitä jäänyt mieleen edelliskerroilta?  /Kaisa Nyberg

9.15-11.30 Sharing: Miksi Hus lähti toteuttamaan perhehoitomallia ja mitä sillä saatiin aikaan?

 • Perhepohjaisen hoidon lähtökohdat ja struktuurit HUS:n mallin mukaan/ Katja Tenhovirta

12.30-13.30 Lounastauko

12.30-13.30 Action: Perhetilanteen tutkimista luovin menetelmin

 • Miten nälkiintyminen vaikuttaa sairastuneen lapsen psyykkiseen oireiluun ja käyttäytymiseen sekä perhedynamiikkaan? /Katja Tenhovirta

13.30-14.00  Kahvitauko

14.00- 15.30  Prosessing: hoidon eteneminen HUS:n mallin mukaan 

 • Yhteistyösuhteen rakentaminen
 • Sairauden oireiden haastaminen 
 • Suuntautuminen tulevaisuuteen 

/Katja Tenhovirta
 

19.11.19  NELJÄS KOULUTUSPÄIVÄ: DIALEKTISIA KEINOJA AHDISTUKSEN HALLINTAAN JA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA JA TYÖVÄLINEITÄ SYÖMISHÄIRIÖIDEN YKSILÖ- JA PERHEHOITOON

 
Päivän teemat ja tavoitteet:

 • Konsteja ahdistuksen hallintaan, tunnetyöskentelyyn ja motivointiin
 • Sisarusten tukeminen Beardsleen mallin mukaan
 • Työvälinepakki avuksi hoitotyöhön
 • Saada kokemustietoa syömishäiriöstä toipumisesta

Kouluttajat: 
Minttu Kylmälahti, kokemusasiantuntija, Syömishäiriöliitto Syli Ry
Kaisa Nyberg, HTM, th, Beardsleen perheinterventiokouluttaja

Aikataulu
 
8.30-10.00  Konsteja ahdistuksen hallintaan, tunnetyöskentelyyn ja motivointiin /Kaisa Nyberg

10.00-11.00 Digitaaliset työvälineet syömishäiriöiden hoidossa

 • Toimintakyvyn arviointi Toimintakyky ED-työvälineen avulla
 • Ravitsemustilan korjaantumisen seuranta Nälkiintymisen vaikutukset-työvälineen avulla 
 • Interventiotyövälineen käyttö yksilötyössä

/Kaisa Nyberg

11.00-12.00  Lounastauko

12.00-13.00 Sisarusten tukeminen Beardsleen mallin mukaan /Kaisa Nyberg

13.00-13.30  Kahvitauko

13.30-15.30  Kokemuspuheenvuoro toipumisesta: mikä minua ja mikä ei? /Minttu Kylmälahti
 

Osallistumismaksu 470 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, peritään koko maksu.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 30.9.2019 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot