Isoisää etsimään

29.10.2019 - 5.11.2019
Verkko-opinnot

Oletko kadonneen sukulaisen jäljillä?

Puut­tu­van su­ku­lai­sen löy­tä­mi­sek­si nyky­päi­vän suku­tut­ki­mus on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Kir­jal­li­siin läh­tei­siin pe­rus­tu­van suku­tut­ki­muk­sen rin­nal­la DNA-tes­tien avul­la voi­daan löy­tää bi­o­lo­gi­sia su­ku­lai­sia ja vah­vis­taa su­ku­lai­suuk­sia.


Iso­isää et­si­mään -we­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään eri­lai­sia me­ne­tel­miä iso­isän löy­tä­mi­sek­si, oli­pa iso­isä sit­ten lähi­su­ku­lai­nen tai muu­ta­man suku­pol­ven ta­kaa ole­va iso­isä. Ai­kai­sem­paa suku­tut­ki­mus­ko­ke­mus­ta et vält­tä­mät­tä tar­vit­se, sil­lä aloi­tam­me tu­tus­tu­mal­la suku­tut­ki­muk­sen pe­rus­tei­siin ja tie­to­jen kä­sit­te­lyyn. Myös sii­hen, että mis­tä ar­kis­to­läh­teis­tä voit saa­da tietoja ja ke­nel­le nii­tä luo­vu­te­taan. Tu­tus­tum­me DNA-tes­tei­hin, nii­den työ­kalu­oh­jel­mien käyttöön, tut­kin­ta­me­ne­tel­miin ja tul­kin­taan puut­tu­van su­ku­lai­sen löy­tä­mi­sek­si.

Aika: Tiis­tai­sin 29.10 ja 5.11.2019 klo 17.30-19.00

Sisältö:

  • Suku­tut­ki­muk­sen pe­rus­teis­ta. Puut­tu­van su­ku­lai­sen löy­tä­mi­sek­si jou­du­taan oi­ke­aa suku­lin­jaus­ta et­si­mään jos­kus hy­vin var­hais­ten­kin esi­van­hem­pien kaut­ta.
  • Suku­tut­ki­mus­oh­jel­man käyt­tö hel­pot­ta­maan suku­tut­ki­mus­tie­to­jen kä­sit­te­lyä ja
    ryh­mit­te­lyä oi­ke­an suku­lin­jauk­sen löy­tä­mi­sek­si.
  • Isyyt­tä ja ela­tus­vel­vol­li­suut­ta kos­ke­via ar­kis­to­läh­tei­tä eri ai­koi­na.
  • Tu­tus­tum­me ge­neet­ti­sen suku­tut­ki­muk­sen DNA-tes­tei­hin ja nii­den va­lin­taan.
  • DNA-tes­tien tu­los­ten ana­ly­soin­ti.
  • DNA-osu­mien la­jit­te­lu ja ryh­mit­te­ly oi­ke­an suku­lin­jauk­sen löy­tä­mi­sek­si eri­lai­sia
    ana­ly­soin­ti­työ­ka­lu­ja hy­väk­si käyt­tä­en.

Kouluttajat:

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy
Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja

Osallistumismaksu 65 €.

Järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet maksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 15.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot