Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

1.1.2020 - 31.5.2020
Verkko-opinnot

Opintojakso kuuluu kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa.

Opintoihin on jatkuva haku!

Sisältö: Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.

Opetus- ja suoritustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimisympäristöstä löytyvään materiaaliin. Opintojakso suoritetaan

  • jaksokohtaisilla testeillä
  • palautettavilla tehtäville
  • lopputentillä

Oppimateriaali:
Sloman, J. (2006) Economics, 6. painos tai uudempi. Täsmennetyt vaatimukset löytyvät verkko-oppimisympäristöstä. Lisäksi oppimisympäristöön tuotettu materiaali.

Tavoitteet:   
Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet mikro- ja makrotaloustieteen keskeisistä peruselementeistä ja taloustieteen malliajattelusta.
(1) Pystyt selittämään markkinoiden toimintaperiaatteet ja hinnan määräytymisen sekä osaat ratkaista markkinoiden tasapainon matemaattisten lineaaristen yhtälöiden tapauksessa.
(2) Tiedät kuluttajateorian perusteet ja osaat analysoida yksilöiden hyödynmaksimointia graafisten indifferenssikäyrien avulla.
(3) Vastaavasti yrityksen teoriasta perusteista erotat kustannus- ja tulokäsitteet sekä osaat ratkaista matemaattisesti yrityksen yksinkertaisen voitonmaksimointiongelman.
(4) Erotat markkinarakenteiden erilaisuuden ja niiden vaikutuksen yritysten käyttäytymiseen graafista analyysiä hyödyntäen.
(5) Pystyt soveltamaan kuluttajan- ja yrityksen perusteita yksinkertaisessa strategisessa vuorovaikutuksessa sekä epävarmuuden ja ei-täydellisen informaation tapauksissa.
(6) Tunnistat perustilanteita, missä markkinat epäonnistuvat ja osaat nimetä julkisen vallan keinoja niiden korjaamiseksi.
(7) Osaat kansantalouden yksinkertaisen kiertokulkumallin ja pystyt sen avulla raportoimaan makrotalouden tunnuslukuja.
(8) Tunnistat finanssi– ja rahapolitiikan erot ja kykenet graafisesti analysoimaan, miten niiden avulla voidaan vaikuttaa talouden suhdanteisiin. Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan
kriittisesti julkista keskustelua taloudesta

Opettaja YTT Timo Tammi

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka:
Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2019-2020:
30.9.2019, 30.11.2019, 31.12.2019, 31.1.2020, 30.4.2020 ja 31.7.2020

Osallistumismaksu: 40€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 60€

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Lue myös:

Kiinnostaako kauppatieteen tutkintotavoitteinen opiskelu pääaineena laskentatoimi?

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot