Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op (UEF)

1.1.2020 - 31.5.2020

Opintojakso kuuluu kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa.

Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta 3 op laajuisesta osiosta,
luento-osuudesta (AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op)
ja
harjoituksista (AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op). Molemmat osiot voi suorittaa tarvittaessa myös erikseen.

AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista
Suoritustapa: verkkotentti

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteaminen ja tilastollinen päättely.
Suoritustapa: harjoitustehtävät

Kirjallisuus: Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Tavoitteet:    

AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (luento-osuus) 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op
Opiskelija tietää liiketaloustieteen kannalta keskeisen tilastotieteen käsitteistön ja menetelmät. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee käyttämään erilaisia aineiston hankintamenetelmiä ja otantatutkimuksen menetelmiä sekä kuvaamaan havaintoaineistoa graafisesti ja numeerisesti. Lisäksi kurssilla opitaan tilastollisen päättelyn perusteita.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
17.9.2019, 22.10.2019, 3.12.2019, 18.2.2020, 14.4.2020 ja 2.6.2020

Opettaja: YTT Timo Tammi

Osallistumismaksu: 80€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 60€ (jos otat vain toisen kurssin: 40€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 30€)

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu avoimeen yliopistoon blogissamme.

Lue myös:

Kiinnostaako kauppatieteen tutkintotavoitteinen opiskelu pääaineena laskentatoimi?

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot