Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)

13.3.2020 - 4.4.2020
Kouvola

Aikataulu: Opintojakson lähiopetus järjestetään kolmena viikonloppuna.

pe 13.3.2020  klo 15-20.15 
la 14.3.2020  klo 9-16        
su 15.3.2020 klo 9-15.15  

pe 27.3.2020 klo 16-20.30
la 28.3.2020 klo 9-16       

pe 3.4.2020 klo 15-20.15
la 4.4.2020 klo 9-16         

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja tulkita useamman muuttujan välisiä riippuvuuksia sekä testata kausaalihypoteesia tavallisimmilla monimuuttujamentelmillä.

Sisältö: Kurssilla perehdytään keskeisten monimuuttujamenetelmien perusteisiin käyttäjän näkökulmasta. Käsiteltävät menetelmät voivat vaihdella sen mukaan, millaisia tarpeita osanottajilla oman tutkimuksen tai muun kiinnostuksen vuoksi on. Harjoituksissa syvennetään aineiston analyysivalmiuksia ja SPSS-ohjelmiston tuntemusta.

Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö

Toteutustavat: Luennot 24 t, harjoitukset 24 t, itsenäistä työskentelyä 90 t. Pakollinen läsnäolo.

Spss-ohjelma: Harjoituksissa tarvitaan tietokonetta jossa on spss-ohjelma. Ohjelman saa ladata ilmaiseksi omaan käyttöön Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

Oppimateriaali: Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 13, 14 ja 18-23.

Arvostelu:  0-5

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Kurssi sopii myös jatko-opiskelijoille.

Maksut:
Mikäli kurssille osallistuu 10-13 opiskelijaa: 490 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
Mikäli kurssille osallistuu vähintään 14 opiskelijaa: 430 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta.  Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 28.2.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot