Tiedonhallinnan suunnittelu ja ohjaaminen

18.2.2020 klo. 09:00 - 16:00
Kymenlaakson kesäyliopisto, Laivurinkatu 7, Kotka
Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja velvoittaa julkista sektoria. Uusi yleislaki vastaa
moniin tiedonhallintaa koskeviin avoimiin kysymyksiin, koskien mm. paperiaineistoa ja
sähköistä arkistoa.
 
Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja
turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tiedonhallintalaki velvoittaa mm.
suunnittelemaan ja kuvaamaan tiedonhallinnan. Se tarkoittaa myös toimintaprosessien
arviointia, tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet, suunnittelemaan tietovarantojen
hyödynnettävyys, ylläpitämään tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa
tiedonhallintamallia.
 
Tässä koulutuksessa keskitytään tiedonhallinnan suunnitteluun ja kuvaamiseen sekä
tiedonhallintamalliin. Kyseessä on toiminnan kehittäminen eikä pelkästään lista teknisiä
kysymyksiä. Toiminnan kehittäminen kuuluu kaikille osastoille organisaatiossa.
 
Koulutus on jatkoa Uusi tiedonhallintalaki -koulutukselle.
 
Kohderyhmä: Julkisen sektorin toiminnan kehittäjät, tietohallinto, asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen kehittäjät. Johto, esimiehet ja asiantuntijat, rekisterien ja tietovarantojen
parissa toimivat.
 
Kouluttaja: Tieto- ja teknologia-arkkitehti Jarkko Koivuniemi
 
SISÄLTÖ
 
Johdanto tiedonhallinnan kuvausten laadintaan
 
Kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta: Tiedonhallintamalli
- tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut
- ajantasaiset ohjeet vastuiden toteuttamisesta
- koulutuksen järjestäminen
- asianmukaiset työvälineet velvollisuuksien toteuttamiseksi
- selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta
- tietojärjestelmien yhteentoimivuus, tietovarantojen käsittelyn avoimuus
- julkisuuslainsäädännön toteutuminen
- tiedonhallintamallia ylläpito
 
Tiedonhallintamallin minimisisältö
- toimintaprosessit (nimikkeet, vastaava viranomainen, tarkoitus, lopputulos, sidokset muihin prosesseihin)
- tietovarannot (nimikkeet, kuvaukset sidoksista, sidokset toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin, tietosuojaan liittyvät prosessit
- tietoaineistot (arkistoon siirtäminen, arkistopaikka, tuhoaminen)
- tietojärjestelmät (nimikkeet, vastaava viranomainen, käyttötarkoitukset, käsiteltävät tiedot, liittymät muihin tietojärjestelmiin, käytettävät tiedonsiirtotavat)
- tietoturvajärjestelyt
 
Toiminnan kehittäminen
- nykytila 
- prosessit vs tieto
- tiedon hyödyntäminen ja raportointi
- tiedon laatu
 
Kokonaisarkkitehtuuri ja viitekehys
- kaikki osallistumaan, älä jätä pelkästään IT:lle
- tiedonhallinnan eri osien tunnistaminen ja dokumentointi
- JHS-179 ja arkkitehtuurin osa-alueet
- mistä aloittaa, mitä valintoja?
- toiminta- tieto-, järjestelmäarkkitehtuurit
- integraatioiden ja tietovirtojen kuvaaminen 
 
Roadmap omaan työhön 
 
Esimerkkejä
 
Osallistumismaksu 130 €.
 
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun. 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ: https://www.lyyti.in/Tiedonhallinnan_suunnittelu_ja_ohjaaminen_8551

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 4.2.2020 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot