Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op)

26.10.2020 - 27.10.2020
Kouvola
Aika: Koulutuksen aloitus 26.-27.10.2020 klo 10-17. Muut ajat ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen kesto on 2-2½ vuotta. 
 
Kohderyhmä
 
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.
 
Koulutuksesta on hyötyä myös valmiille psykoterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäoppia lyhytterapeuttisten prosessien ohjaamisessa. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.
 
Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Tällä koulutuksella on laadunvarmistuksen takeena rekisteröity tavaramerkki ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”, jota saavat käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt. 
 
Kouluttajat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu, koulutuksen johtaja
FM, lehtori, psykoterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja Anita Hedman
Lisäksi kouluttajina muita alan huippuasiantuntijoita. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.
 
Tavoite
 
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.
 
Sisältö
 
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
 
- Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
- Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
- Lyhytterapeuttinen prosessi ja siihen soveltuvat ratkaisukeskeiset metodit
- Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
- Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
- Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
- Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
- Lasten ja nuorten mielenterveys
- Kriisit ja traumat
- Masennus
- Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
- Päihdeongelmat
- Psykoosit
- Persoonallisuushäiriöt
- Syömishäiriöt
- Ratkaisukeskeinen psykoterapia
- Kognitiivinen psykoterapia
- Psykodynaaminen psykoterapia
- Perhe- ja pariterapiat
 
Koulutuksen rakenne
 
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5 h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.
 
Koulutukseen kuuluu
- 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
- psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
- muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
- opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
- soveltava oman työn kehittämishanke
- asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
- pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
- vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
- syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)
 
Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.
 
Koulutukseen haku: Ilmoittaudu koulutukseen nettisivujen kautta, jonka jälkeen lähetämme sinulle hakulomakkeen. Hakuaika päättyy 7.9.2020.
 
Valintakriteereissä painotetaan seuraavaa:
 
- Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla. 
- Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan.
- Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun.
- Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
- Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. 
- Hakujärjestys.
 
 
 
Osallistumismaksu 4.500 €.  (Laskutetaan erissä.)
 
Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta veloitetaan 500 euron varausmaksu; samalla hän sitoutuu koulutukseen. Maksettua varausmaksua ei palauteta. Loput osallistumismaksusta laskutetaan tarvittaessa erissä.
 
Mikäli opiskelija peruuttaa osallistumisensa sen jälkeen, kun hänet on valittu koulutukseen, perimme puolet osallistumismaksusta.  Mikäli opiskelija keskeyttää jo alkaneen koulutukseen, hän joutuu maksamaan koko maksun. Poikkeuksena lääkärintodistuksella todennettu sairaus.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 7.9.2020 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot