Lasten ja nuorten terveys 5 op

21.10.2019 - 16.12.2019
Verkko-opinnot

Opintojakso kuuluu lääketieteen perusteet-perusopintoihin.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin.  Opiskelija tunnistaa tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet sekä osaa nimetä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata lapsen kasvun ja kehityksen pääpiirteissään.

Sisältö: Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.

Oppimateriaali:

    1). Ylikorkala, O. & Tapanainen J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2011 (Taustasairaudet ja raskaus)
    2).Rajantie J., Heikinheimo M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016.,
    3). Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) Lastenneurologia. Duodecim, 2014 (soveltuvin osin, kappaleet 2-6, 10)
    4). Lastenneuvolakäsikirja, saatavissa osoitteessa https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Suoritustavat: Verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät.

Arviointi: 0-5

Opettaja: luentotallenteet: lastenlääkäri Katri Backman,  lastenneurologian erikoislääkäri Anne Saarela ja lastentautien erikoislääkäri, lastenreumatologi Liisa Kröger.

Osallistumismaksu: 90€ (sisältää avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun 50€).

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 14.10.2019 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot