Työikäisen terveys 5 op

3.2.2020 - 6.4.2020
Verkko-opinnot

Opintojakso kuuluu lääketieteen perusteita-perusopintoihin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä. 

Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen. Työn ja elintapojen yhteys terveyteen.Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.

Oppimateriaali: Luentomateriaalin ohella soveltuvin osin seuraava  kirjallisuus:

    1. Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede. WSOY, viimeisin painos
    2. Terveyskirjasto: https://www.terveyskirjasto.fi
    3. STM:n valtioneuvoston periaatepäätös: Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävät

Arviointi: 0-5

Opettaja: luentotallenteet: prof. Kimmo Räsänen ja useita eri alojen erikoislääkäreitä

Osallistumismaksu: 90€ (sisältää avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun 50€).

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ: https://www.lyyti.in/Tyoikaisen_terveys_5_op_0027

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 27.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot