Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

6.4.2020 - 24.5.2020
Verkko-opinnot

Opintojakso kuuluu "Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi"-perusopintoihin ja sopii sellaisenaan täydennyskoulutukseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Oppimateriaali:


1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö.

2. painos. Tietosanoma.  2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.

3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.

5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Arvosteluperiaatteet: 0-5

Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 6.4.-24.5.2020

Osallistumismaksu:  85€.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli osallistuja keskeyttää jo alkaneen koulutuksen, hänen on maksettava koko maksu. Poikkeuksena lääkärintodistuksella todennettu sairaus, joka estää koulutukseen osallistumisen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 30.3.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot