Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

13.1.2020 - 15.3.2020
Verkko-opinnot

Opintojakso kuuluu "Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi"-perusopintoihin ja sopii sellaisenaan täydennyskoulutukseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustavat: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (luentotallenteet, verkkotehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee

Toteutustavat
: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)

Oppimateriaali:

1. Anttila P. Lapseen kohdistuva väkivalta - paraneeko tunnistaminen ja viranomaistyö?  Duodecim 2015;131(10)  https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12267  

2. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida?  Duodecim 2015;131(10)  https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

3. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

4. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.

5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268,

6. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080

7. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269  

8. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271

9.  Muu verkossa ilmoitettava materiaali

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 13.1.-15.3.2020, luennot 17.1.2020 klo 17-20 ja  18.1.2020 klo 9-15.

Osallistumismaksu: 85€.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli osallistuja keskeyttää jo alkaneen koulutuksen, hänen on maksettava koko maksu. Poikkeuksena lääkärintodistuksella todennettu sairaus, joka estää koulutukseen osallistumisen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 6.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot