placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus (10 op / 8 op)

22.08.2024 29.11.2024


Koulutuksen kuvaus
Luonnosta Virtaa (LuoVi) -menetelmäkokonaisuus on suomalaisten psykologien kehittämä, näyttöön perustuva luontolähtöinen menetelmä. LuoVi-ohjaajakoulutuksessa opiskelija perehtyy tietoperustaan luonnon hyvinvointivaikutuksista ja oppii, miten luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Ajankohta
22.08.2024 29.11.2024
Osallistumismaksu
1400/1200 EUR
Kesto
22.8.2024 – 29.11.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 08.08.2024
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
LuoVi-ohjaajakoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tieteellisesti tutkituista, luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä. HoivaLuoVi on suunnattu pääasiassa sote-alan ammattilaisille. VoimaLuoVi soveltuu muiden alojen ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita luontolähtöisistä menetelmistä.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Toteutus: Luennot, ohjatut käytännön harjoitukset luontoympäristöissä, koulutuspäivien välissä tehtävät välitehtävät, kirjallisuus, keskustelut sekä ohjausharjoittelu. Koulutuksessa tehdään sekä kirjallinen lopputyö että videomuotoinen näyttö LuoVi-menetelmien ohjauksesta asiakastyössä, mistä saa palautteet ohjaajilta ja näyttötyöstä lisäksi vertaisopponoijalta.

HUOM! Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa.
a) HoivaLuovi-ohjaaja (10 op) on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
b) VoimaLuovi-ohjaaja (8 op) on suunnattu muille ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita luontolähtöisistä menetelmistä.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

 • on omaksunut tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niitä selittävistä keskeisistä eko- ja ympäristöpsykologian teoreettisista selitysmalleista ja tutkimusnäytöstä.
 • osaa käyttää Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta oman ammatillisen toimintansa tukena.
 • osaa hyödyntää ja soveltaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta vastatakseen omien asiakkaidensa tarpeisiin (HoivaLuoVi-ohjaaja koko menetelmäkokonaisuutta, VoimaLuoVi-ohjaaja menetelmäkokonaisuutta asiakasryhmälleen soveltuvin osin).
 • ymmärtää ja osaa soveltaa laadukkaan Green Care -toiminnan periaatteita omassa käytännön työssään.

Sisältö: Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Koulutus antaa tietoa luontolähtöisistä menetelmistä (erityisesti Luonnosta Virtaa/LuoVi-menetelmistä) sekä valmiudet ja pätevyyden ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaajapätevyys).

Lisäksi koulutus sisältää peruspaketin laadukkaasta Green Care -toiminnasta ja täyttää Green Care Finland ry:n laatulautakunnan koulutusvaatimuksen kriteerit (Green Care -perusteet, 5 op).

Koulutuksessa on paljon yhteisiä osioita VoimaLuoVi- ja HoivaLuoVi -ohjaajaopiskelijoille. HoivaLuoVi -koulutus 10 op kattaa koko LuoVi-menetelmäkokonaisuuden (Horisontti-, Verso-, Polku -vaiheet). HoivaLuoVi-koulutus on suunnattu pääosin sote-alan ammattilaisille. VoimaLuoVi-koulutus 8 op rajoittuu asiakasryhmän tavoitteiden ja ohjaajan koulutustaustan (ei sote-alan ammattilainen) mukaisiin LuoVi -menetelmiin (Horisontti- ja Polku -vaiheet).

1. osio 22.8.2024 to klo 9-16, etänä (Zoom)

Suomalainen Green Care -perusteet tavoitteellisen luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen (HoivaLuovi ja VoimaLuovi 1 pv)

 • Suomalainen Green Care -toiminta ja sen erityispiirteet (tieteellinen tieto toiminnan taustalla)
 • GC-toimialan ja kehityksen tunnistaminen
 • GC-laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen
 • GC-työkirja toiminnan tukena

2. osio 23.8.2024 pe klo 9-16, etänä (Zoom)

Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden tuottamisessa (HoivaLuovi ja VoimaLuovi 1 pv)

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
 • Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
 • Luontolähtöisten interventioiden ohjauksen sekä ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen
 • Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen

3. osio 11.-12.9.2024 ke-to klo 9-16, etänä (Zoom)

Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät teoriassa (HoivaLuovi 2 pv ja VoimaLuovi 1,5 pv: 12.9. puolikas päivä klo 13-16.)

 • Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmien teoreettinen tausta
 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

4. osio 3.-4.10.2024 to (klo 10.15-17.15) - pe (klo 8.30-15.30) lähiopetuksena (Kouvola)

Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät käytännössä (HoivaLuovi ja VoimaLuovi 2 pv)

 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

5. osio 29.11.2024 pe klo 9-16, etänä (Zoom)

Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös (HoivaLuovi ja VoimaLuovi 1 pv)

 • Lopputyönä tehtävien näyttöjen esitykset ja arviointia
 • Koulutuksen päätös

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Jane-Veera Paakkolanvaara
Psykologi (PsM), psykoterapeutti, projektitutkija
Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen
Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti
Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja

Arviointi: Arviointikriteerit: hyväksytty/hylätty.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2024

Lisätietoja

Maija Mikkilä
Koulutussuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 556 5832
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: