placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot (25 op)

16.09.2024 02.06.2025


Koulutuksen kuvaus
Positiivinen johtaminen vahvistaa yksilön ja yhteisön voimavaroja, luo psykologista turvallisuutta ja auttaa ihmisiä innostumaan ja oppimaan myös muutoksissa ja haastavissa tilanteissa. Tästä valmennuksesta saat tutkimukseen perustuvan ja käytännössä toimivaksi todetun viitekehyksen oman johtamistyösi ja työyhteisön kehittämisen tueksi. Teet matkan omaan johtajuuteesi ja opit uusia tapoja luoda myönteistä ilmapiiriä ja myönteisiä käytäntöjä. Valmennus sisältää työnohjausprosessin sekä laajaan vahvuusnäkemykseen ja vahvuuksien johtamiseen pätevöittävän VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen (5 op).

Ajankohta
16.09.2024 02.06.2025
Osallistumismaksu
3450 EUR
Kesto
n. 9 kk
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 02.09.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Johtajille ja esihenkilöille, organisaation kehittämistehtävissä tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville, työnohjaajille
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Kehity positiivisena johtajana – vahvista hyvinvointia ja myönteistä ilmapiiriä

Toteutus

Valmennuksen laajuus on 25 op ja se koostuu 

 • kahdesta orientaatioluennosta
 • 11 osallistavasta valmennuksellisesta webinaarista (maanantaisin klo 13-16, ks tarkemmin kohta Sisältö ja aikataulut)
 • 10 positiivisen johtamisen teemallisesta työnohjauksesta eli D-ryhmästä (keskiviikkoisin klo 14.30-16)
 • itsenäisestä työskentelystä kirjallisuuden, artikkelien ja verkkomateriaalien parissa (Howspace-verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen)
 • oppimis- ja reflektiopäiväkirjasta

Tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja saa omaan johtamistyöhönsä tutkitun ja käytännössä toimivan viitekehyksen ja kehittää omaa positiivista johtajuuttaan omaa ja johdettaviensa hyvinvointia vahvistaen. 

Positiivinen johtaja

 • Tarkastelee omaa ajatteluaan, tunteitaan, asenteitaan, arvojaan ja ihmiskäsitystään sekä omaa tapaansa johtaa ja olla vuorovaikutuksessa. 
 • Haluaa kehittyä johtajana, sitoutuu henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun.
 • Soveltaa tietoisesti ja tavoitteellisesti positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa ja tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä ja kehittää niiden varassa organisaationsa toimintaa. 
 • Ymmärtää syvällisesti ja laaja-alaisesti positiivisen johtamisen teoreettisen perustan ja vaikutusmekanismit.

Kouluttajat

KT, FM Sanna Wenström ja KM Lea Veivo

Sisältö ja aikataulut

1) Orientaatioluennot - katso tallenteet:

  1. Positiivisen johtamisen orientaatioluento, KT, FM Sanna Wenström (linkki tallenteeseen sivun alareunassa)
  2. Tunteiden johtaminen osana positiivista johtamista, KM Lea Veivo (tallennelinkki)

2) Osallistavat webinaarit (maanantaisin klo 13-16, 11 kertaa, tallennetaan):

 • 16.9.2024 Orientoituminen kokonaisuuteen, sisältö ja työskentelytavat
 • 7.10.2024 Lähtökohdat positiiviseen johtamiseen. Positiivisen johtamisen ihmiskäsitys ja hyvinvointikäsitys; autenttisuus. Humanistinen ja positiivinen psykologia. 
 • 4.11.2024  Hyveet ja luonteenvahvuudet; Positiivisen johtamisen eettinen ja moraalinen ulottuvuus
 • 18.11.2024  Laaja vahvuusnäkemys ja vahvuuksien johtaminen, osa 1
 • 9.12.2024  Laaja vahvuusnäkemys ja vahvuuksien johtaminen, osa 2 
 • 13.1.2025  Myönteisten tunteiden voima. Tunteiden psykologia ja tunneteoriat
 • 10.2.2025 Tunteiden ja ilmapiiriin johtaminen. Tunnetoimijuus. 
 • 10.3.2025 Positiivinen johtaminen vuorovaikutuksena ja kohtaamisena. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön johtaminen. 
 • 7.4.2025 Myönteiset käytänteet. Positiivinen organisaatiokulttuuri
 • 5.5.2025 Positiivisen johtamisen arviointimenetelmät ja mittarit
 • 2.6.2025 Positiivisena johtajana kehittyminen

3) Positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus eli D-ryhmät (webinaarien välillä keskiviikkoisin klo 14.30–16.00, 10 kertaa, ei tallenneta)

 •  25.9, 9.10, 13.11, 18.12.2024
 • 22.1, 12.2, 19.3., 19.3., 16.4., 14.5., 11.6.2025

Kouluttajien esittely

Sanna Wenström, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja

Sanna Wenström on ammattipedagogi ja opettajankouluttaja, positiivisen johtamisen tutkija, valmentaja ja asiantuntija sekä VOIMAKEHÄ®-konseptin ja -menetelmän toinen kehittäjä ja päävalmentaja. Wenström on väitellyt ainoana Suomessa positiivisesta johtamisesta, ja kirjoittanut aiheesta kaksi tietokirjaa (Positiivinen johtaminen, 2020; Kaikilla vahvuuksilla, 2022). Työkseen hän tutkii, kehittää ja valmentaa organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa ottamaan käyttöön ja soveltamaan positiivisen johtamisen tutkimustietoa. Wenström on innostava kouluttaja sekä kysytty puhuja seminaareihin ja tapahtumiin. Lisäksi hän on julkaissut useita vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja positiivisen johtamisen ja organisaation, työhyvinvoinnin sekä positiivisen pedagogiikan teemoista. 

Lea Veivo, KM, ammatillinen erityisopettaja, psykologian opettaja ja sertifioitu tunnetaitovalmentaja

Lea Veivo on kokenut ylimmän johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), Emergy Oy:n sertifioitu tunnetaitovalmentaja sekä työyhteisökehittäjä, VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja -mentori sekä LeaWe koulutuskeskuksen yrittäjä. Lea Veivo on osana positiivisen johtamisen kehittämishankkeita vastannut positiivisen johtamisen teemallisten työnohjausten eli D-ryhmien kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä kehittänyt mm. positiivisena johtajana kehittymisen 6xT-reflektiopolkua (Wenström, 2023). Veivolla on mittava työkokemus ammatillisen erityisopettajan työstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa, koulutus- ja kehittämispäällikkönä ammatillisen koulutuksen kentällä sekä opettajien ja erityisopettajien kouluttajana. 

Miksi juuri tämä valmennus?

Valmennuksen pääkouluttajana toimii positiivisen johtamisen tutkija ja kehittäjä Sanna Wenström, joka on ainoana Suomessa väitellyt aiheesta. Positiivisen johtamisen ja organisoinnin ”sateenvarjona ja silmälaseina” toimii PRIDE-teoria, jota Wenström on tutkinut, soveltanut ja kehittänyt eteenpäin. 

PRIDE-teoria on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osa-alueista:

 • P, positive practices eli myönteiset käytänteet; 
 • R, relationship enhancement eli vuorovaikutus ja yhteistyö; 
 • I, individual attributes eli yksilölliset vahvuudet; 
 • D, dynamic leadership eli positiivinen johtajuus sekä 
 • E, emotional wellbeing eli myönteiset tunteet ja ilmapiiri 
  (Cheung, 2014; Wenström et al., 2018). 

Lue lisää valmennuksen teoriapohjasta ja lähestymistavasta: Positiivinen johtaminen käden ja sydämen yhteistyönä.

Kouluttajat (Sanna Wenström ja Lea Veivo) ovat akateemisen asiantuntijuutensa lisäksi erittäin kokeneita ja päteviä ammattipedagogeja, opettajankouluttajia ja erityispedagogeja eli koulutus on myös pedagogisesti huippulaadukas. 

Koulutukseen sisältyy työnohjausprosessi. Positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus eli D-ryhmä on osa koulutusta. Työnohjaajana on D-ryhmien kehittäjä – erittäin pidetty ja kokenut johdon työnohjaaja (STOry) Lea Veivo. 

Lisäksi koulutukseen sisältyy laajaan vahvuusnäkemykseen ja vahvuuksien johtamiseen pätevöittävä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus sekä elinikäinen lisenssi voimakehä-menetelmän hyödyntämiseen organisaation sisäisessä johtamis- ja kehittämistyössä. Lisenssin vuosittainen arvo on 350 € + alv. Lisenssiin sisältyy mm. laajan materiaalipankin ja valmentajaportaalin käyttö sekä erilaisia valmiskonsepteja. 

Koulutuksen osallistumismaksun 3450 euroa voi halutessaan maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2024

Lisätietoja

Soili Valtonen

Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8516

Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: