placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2023-2025 (50 op)

05.10.2023


Koulutuksen kuvaus
Koulutus toteutuu uudenlaisena verkkototeutuksena! Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, psykoterapiaan sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutus järjestetään verkkopainotteisena koulutuksena, johon sisältyy kolme lähiopetuskertaa Kouvolassa (koulutuksen alussa, puolivälissä ja lopussa).

Ajankohta
05.10.2023
Osallistumismaksu
4600 EUR
Kesto
noin 2 vuotta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 01.10.2023
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Koulutus toteutuu uudenlaisena verkkototeutuksena! Vielä ehdit mukaan, ilmoittaudu viimeistään 1.10.2023!

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Koulutus järjestetään verkkopainotteisena koulutuksena, johon sisältyy kolme lähiopetuskertaa Kouvolassa (koulutuksen alussa, puolivälissä ja lopussa). Kouvolaan on erinomaiset yhteydet, mm. Helsingistä vain 1:20 junalla.

Aikataulu:
5.–6.10.2023 to–pe lähipäivät Kouvolassa klo 9–16.
Ennakkolukemistona aloitukseen: Turpeinen, P. & Nurmento, R. (Toim.) 2016. Terapiasuhteessa olemisen taito. Edita.

3.11.2023 pe verkko klo 9–16

21.11.2023 ti verkko klo 9–16

5.12.2023 ma verkko, työnohjausryhmät á 1,5h aikavälillä klo 8.30–15.45

11.12.2023 ma verkko klo 9–16

19.2.2024 ma verkko klo 9–16

14.3.2024 to verkko tai lähi Kouvolassa klo 9–16

21.3.2024 to verkko, työnohjausryhmät á 1,5h aikavälillä klo 8.30–15.45

9.4.2024 ti verkko, klo 9–16

16.4.2024 verkko, klo 9–16

7.5.2024 ti verkko, työnohjausryhmät á 1,5h aikavälillä klo 8.30–15.45

22.8.2024 to verkko, työnohjausryhmät á 1,5h aikavälillä klo 8.30–15.45

26.8.2024 ma verkko, klo 9–16

24.9.2024 ti verkko, klo 9–16

10.10.2024 to verkko, klo 9–16

24.10.2024 to verkko, klo 9–16

21.11.–22.11.2024 to–pe lähipäivät Kouvolassa klo 9–16

4.12.2024 ke verkko, työnohjausryhmät á 1,5h aikavälillä klo 8.30–15.45

11.12.2024 ke verkko, klo 9–16

Vuoden 2025 opetusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 2 vuotta.

Paikka: Verkko-opetus. Kolme opetuskertaa läsnäolovelvollisena lähiopetuksena: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola.

Kenelle koulutus sopii?
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutus sisältää myös psykoterapeuttiset valmiudet, täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija 

Pääkouluttaja Marjo Kokko, Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysinen psykoterapeutti, ART-ohjaaja, nepsy-asiantuntija

Työnohjaaja Katriina Lyttinen, sh, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja

Muita mahdollisesti käytettäviä kouluttajia:

Johanna Perttilä, KM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja
Hilkka Putkisaari, opettaja KM, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), taidepsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Johdon työnohjaaja Master-CSLE (STOry, JOto ry)
Ronnie Grandell, psykologi, itsemyötätuntoterapian asiantuntija
Juha Lantz, päihdeterapeutti
Elina Wathén (ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sairaanhoitaja AMK)
Katja Hietamies (ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sairaanhoitaja AMK)

Osaamistavoitteet: Yleisimpien mielenterveysdiagnoosien lisäksi koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät toipumisorientaatiota tuottavalla tavalla. Koulutuksessa keskitytään myönteisen mielenterveyden edistämiseen vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Opitaan lyhytterapeuttisen työskentelyotteen prosessi ja menetelmät, joita harjoitellaan käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa koulutukseen sisältyvän työnohjauksen tukemana. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Koulutus koostuu Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidoista (20 op) sekä Psykoterapeuttisista valmiuksista (30 op), joiden sisältöjä työstetään sekä lähiopetusjaksoilla että ohjattuna etäopiskeluna.

Sisältö: Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Suoritustapa: Opetus järjestetään verkkopainotteisena koulutuksena, johon sisältyy kolme lähiopetuskertaa Kouvolassa (koulutuksen alussa, puolivälissä ja lopussa). Koulutus sisältää seminaariopetusta, pienryhmätyönohjausta, asiakasharjoittelua, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyön videointia ja analysointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja paritutortyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä. Sekä verkko- että lähiopetuskerrat ovat läsnäolovelvollisia.

Yhteenveto työskentelystä:

 • 20 seminaariopetuspäivää
 • välityöskentely ja -tehtävät (alan kirjallisuus, n. 14-18 kirjaa, ja alan lainsäädäntöön tutustuminen)
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta):  vähintään kaksi videoitua, litteroitua ja analysoitua asiakastapaamista sekä ratkaisukeskeisen viitekehyksen dokumentointi jokaisesta asiakastyön tunnista
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 2 h, aktiivinen ja soveltava työskentely, 100 % läsnäolovelvollisuus)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • paritutorointi (oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi sähköisellä oppimisalustalla)
 • soveltava kirjallisuus

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.

Koulutukseen haku: Ilmoittaudu koulutukseen verkkosivujemme kautta, liitteeksi hakemus. Katso hakemuksessa vaadittavat tiedot ilmoittautumislomakkeelta. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. 

Valintakriteereissä painotetaan seuraavaa:

 • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla. 
 • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan.
 • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun.
 • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
 • Kyky hyödyntää vertaisoppimisen mahdollisuudet. 
 • Kyky asettautua opiskelijan rooliin.
 • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. 
 • Hakujärjestys.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Saat ennen koulutuksen alkua sähköpostitse tiedon, onko sinut hyväksytty koulutukseen. Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Koulutuksen osallistumismaksua voi sovittaessa maksaa erissä. Kouvolaan on lähipäivinä erinomaiset yhteydet, mm. Helsingistä junalla vain 1:20.

Tutustu koulutuksesta usein kysyttyihin kysymyksiin.

Katso ja lue yhden opiskelijan omakohtainen ammatti-identiteetin reflektio (linkin takana on sekä video että kirjallinen reflektio).

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu myös muihin koulutuksiimme lukemalla artikkeli Terapian tarpeessa?

Lisätietoja: Hanna Laitvirta
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 01.10.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: