placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sanataideohjaaja (28 op)

09.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Sanataideohjaajan koulutus antaa valmiudet sanataiteen ohjaamiseen erilaisissa tilanteissa. Sanataideohjaajalla voi olla moninaisia rooleja. Hän voi opettaa kirjoittamista, ohjata ryhmiä, esim. vanhusten muisteluryhmää tai voimaannuttavaa kirjoittamista mielenterveyskuntoutujille. Sanataiteen kenttä on laaja – se on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Vauvasta vaariin ja kaikkea siltä väliltä, menetelmää on käytetty mm. saattohoitopotilaiden kanssa. Sanataideharjoituksiin voi yhdistää myös muita taiteen ja ilmaisun lajeja, esimerkiksi kuvaa, musiikki ja liikettä.

Ajankohta
09.09.2023
Osallistumismaksu
785 EUR
Kesto
n. 9 kuukautta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 27.08.2023
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Sanataideohjaajakoulutus antaa eväitä sanataiteen ohjaamiseen monenlaisissa konteksteissa. Koulutukseen voivat hakeutua niin taidekasvattajat, kirjailijat, kirjastossa työskentelevät, varhaiskasvattajat, opettajat kuin monet muutkin sanataidekasvatuksesta kiinnostuneet. Ryhmään otetaan maksimissaan 25 opiskelijaa.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Koulutus toteutuu, vielä muutama paikka jäljellä!

Sanataide on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Sanataiteessa tutkitaan ja havainnoidaan maailmaa, leikitellään tarinoilla ja ajatuksilla sekä keksitään ja hyödynnetään erilaisia ilmaisukeinoja. Sanataiteen tarkoituksena on rohkaista jokaista päästämään mielikuvituksensa lentoon, käyttämään luovuuttaan ja löytämään tapansa ilmaista itseään.

Opinnot sisältävät sekä etäopiskelua että lähijaksoja. Hyväksytty suoritus edellyttää 100% läsnäoloa sekä oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Poissaolot tulee kompensoida korvaavilla tehtävillä. Kaikkea reaaliaikaista opetusta ei voi korvata tehtävillä. Koulutuskokonaisuuden suorituksiin sisältyy muun muassa kokonaisuuden kattava oppimispäiväkirja, ohjausharjoittelu ja kirjallisia suorituksia. Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Koulutuskokonaisuudessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Etäopetuksessa käytetään Zoom-ohjelmistoa.

Koulutus on monimuoto-opetusta koostuen lähiopetuspäivistä ja etäopetuksesta. Kouvolaan on erinomaiset yhteydet, mm. Helsingistä vain 1:20 junalla.

Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opetus-, kasvatus-, kirjasto- tai kulttuurialan ammattilaisille, sekä henkilöille, joita kiinnostaa työskentely sanataiteen parissa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Aikataulu:

Syyskuu 2023 (lähitoteutus): Moduuli 1 - Johdatus sanataiteeseen, 4 op
la 9.9.2023 klo 9-16.15 ja su 10.9.2023 klo 9-16.15
ohjaajana Roosa Berg

Lokakuu 2023 (lähitoteutus): Moduuli 2 - Sanataideohjaamisen perusteet, 6 op, 1. viikonloppu
pe 13.10.2023 klo 17-20.15 ja la 14.10.2023 klo 9-16.15
ohjaajana Marras Mustonen

Marraskuu 2023 (lähitoteutus): Moduuli 2 - Sanataideohjaamisen perusteet, 6 op, 2. viikonloppu
pe 17.11.2023 klo 17-20.15 ja la 18.11.2023 klo 9-16.15
ohjaajana Marras Mustonen

Joulukuu 2023 (etätoteutus): Moduuli 3 - Oma kirjoittajuus, 3 op
pe 8.12.2023 klo 17-20.15 ja la 9.12.2023 klo 9-16.15
ohjaajana Joanna Heinonen

Tammikuu 2024 (etätoteutus): Moduuli 4 - Sanataiteen monitaiteellisuus, 4 op
pe klo 12.1.2024 klo 17-20.15 ja la klo 13.1.2024 klo 9-16.15
ohjaajana Marras Mustonen

Helmikuu 2024 (etätoteutus): Moduuli 5 - Lasten ja nuorten ohjaaminen, 5 op
la 10.2.2024 klo 9-16.15 ja su 11.2.2024 klo 9-16.15
ohjaajana Joanna Heinonen

Toukokuu 2024 (lähitoteutus, koulutuksen päätös): Moduuli 6 - Sanataideohjaaja työelämässä, 6 op
la 4.5.2024 klo 9-15.30 ja su 5.5.2024 klo 9-15.30
ohjaajana Roosa Berg

Kouluttajat: Roosa Berg (FM), sanataideohjaaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja; Joanna Heinonen (KM), kirjailija, sanataideohjaaja; Marras Mustonen (FM), luovan kirjoittamisen opettaja

Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen opiskelija

  • tuntee sanataidetta ja sen mahdollisuuksia laajasti
  • osaa suunnitella ja toteuttaa sanataidepajoja ja -kursseja eri ikäisille
  • osaa antaa palautetta teksteistä kirjoittajan lähtökohta ja tavoite huomioiden
  • osaa reflektoida omaa ohjaajaidentiteettiään.

Sisältö: Koulutus koostuu kuudesta oppimismoduulista, joiden keskeiset sisällöt ja teemat ovat

  • ohjaustieto ja -taito
  • ammatillinen identiteetti
  • sanataiteen monitaiteellinen luonne
  • sanataideohjaajan työelämävalmiudet
  • kirjoittaminen luovana prosessina.

Lisätiedot: Koulutuskokonaisuuden aikana opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa sekä kerää itselleen materiaalipankkia. Jokaiseen opintomoduuliin liittyy oppimistehtävä, joka voi olla esimerkiksi essee tai sanataidepajan suunnittelu. Joihinkin moduuleihin voi liittyä myös ennakkotehtävä. Koulutuskokonaisuuden aikana opiskelijat suorittavat lyhyen harjoittelun itse järjestämässään paikassa. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Moduulikohtaiset tehtävät tarkentuvat koulutuksen yhteydessä. Kursseilla luetaan alan teoriakirjallisuutta, sanataideoppaita sekä ajankohtaista kaunokirjallisuuta. Lukemisto tarkentuu kurssien yhteydessä.

Lue lisää artikkelista Kuka on sanataideohjaaja?

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: