Sosiaalisesti kestävää
Kymenlaaksoa tekemässä

4 | 11 | 2020

Työpajat

Työpajoihin ilmoittautuminen osallistumisilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkempi kuvaus työpajojen sisällöistä avautuu klikkaamalla työpajan nimeä.

Asiakasturvallisuus

Asiakasturvallisuus on ollut Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankken toinen kehittämisen kärkiteemoista. Asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaalityössä palveluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista siten, etteivät asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus vaarannu. 

Työpajasta vastaa Itä-Suomen yliopiston professori Aini Pehkonen. 

Lue lisää asiakasturvallisuudesta

Sosiaalinen kestävyys ja tulevaisuus

Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso on ollut hankkeen kantava ajatus. Hankkeen johtaja professori Juha Hämäläinen avasi teemaa hankkeen maisteriopiskelijoille suunnatussa avajaispuheenvuorossaan 31.8.2018 seuraavasti:

"Hankkeen tavoitteeksi kiteytetty sosiaalisesti kestävän maakunnan ajatus kiinnittää hanke maakunnallisten sote-rakenteiden kehittämiseen. Kestävän kehityksen periaate, johon sosiaalisen kestävyyden käsite liittyy, läpäisee nykypäivänä laajalti yhteiskuntapoliittisen kehittämistoiminnan. Se sisältyy niin YK:n ohjelmiin kuin kansallisiin strategioihin eri maissa. Myös Suomessa julkinen valta on ottanut kestävän kehityksen periaatteen yhteiskuntapolitiikan keskeiseksi jäsentäjäksi ja useiden organisaatioiden, esimerkiksi Sitran, ohjelmat rakentuvat paljolti kestävän kehityksen ajatukselle.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat kestävän kehityksen kolme pilaria. Sosiaalinen kestävyys ilmenee erityisesti tarpeenmukaisten hyvinvointipalvelujen saatavuutena, kansalaisten turvallisuudentunteena ja luottamuksena. Puhutaan sosiaalisesta pääomasta ja sosiaalisesta koheesiosta. Näitä hankkeemme tahtoo edistää ja vahvistaa täällä Kymenlaaksossa, ja te, arvoisat opiskelijat, olette tässä korvaamaton voimavara.

Suomessa sosiaalityö on keskeinen instrumentti kansalaisten sosiaalisten perusoikeuksien toimeenpanossa: sosiaalityö toteuttaa osaltaan perustuslain ja muun lainsäädännön sisältämän lupauksen tarpeenmukaisesta sosiaalisesta avusta jokaiselle kansalaiselle. Myös Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke kiinnittyy tähän suomalaisen yhteiskunnan missioon, jossa edistetään kansalaisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia."

Työpajasta vastaavat professori Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopistosta sekä toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Tavoittaako sosiaalityö ikäihmiset? (Työpaja ei toteudu)

KySKK -hankkeessa on tehty gerontologisen sosiaalityön ja -ohjauksen tutkimusperustaista kehittämistyötä yhteistyössä Kymsoten toimijoiden kanssa. Tässä tarkoituksessa on haastateltu Kymsoten gerontologisia sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia sekä  yhteistyökumppaneita eli asiakasohjaajia ja kotihoidon lähijohtajia. Haastatteluissa on keskusteltu muun muassa yhdyspinnoista ja asiakasohjausyksiköstä.

HUOM!  Tämä työpaja ei vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi toteudu. Työpajaan liittyvä materiaali tulee löytymään seminaaripäivän jälkeen tapahtuman Materiaalit -sivulta

Teemasta lisätietoja Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

 

Tiedot toteutumisesta päivitetty 26.10.2020
Työpajan nimi päivitetty 10.9.2020, aiemmin Gerontologinen sosiaalityö

Sosiaalityön digitalisaatio

Digitalisaatio valikoitui Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen alussa toiseksi kehittämisen kärkiteemaksi. 

Itä-Suomen yliopiston yliopisto-opettaja Anna-Maija Pyykönen  toteuttanut Kainussa ja Kymenlaaksossa kyselyn sähköisen asioinnin harmaaseen alueeseen liittyen. Tutkimuksella pyritään tunnistamaan sähköisen asioinnin ns. eettisyyden harmaa alue sosiaalihuollon aikuissosiaalityön asiakkaan ja työntekijän näkökulmista.

Alueellisen hyvinvointikertomustyön osallistava prosessi (Työpaja ei toteudu)

Kymenlaaksossa valmistuu alueen ensimmäinen maakunnallinen hyvinvointikertomus syksyllä 2020. Valmisteluprosessi on ollut mittava alueen eri toimijoita (mm. kuntia, Kymsotea, järjestöjä) yhdistävä prosessi. Hyvinvointikertomustyössä on tunnistettu alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteita. Samalla on määritelty niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita alueelliset toimijat tekevät yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. KySKK -hankkeessa on tehty tutkimusperustaista kehittämistyötä hyvinvointikertomustyön osallistavasta valmisteluprosessista.

HUOM!  Tämä työpaja ei vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi toteudu. Työpajaan liittyvä materiaali tulee löytymään seminaaripäivän jälkeen tapahtuman Materiaalit -sivulta

Työpajan teemaan liittyvästä tutkimuksellisesta osiosta lisätietoja Itä-Suomen yliopiston yliopisto-opettaja Piia Puurunen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., Kymenlaakson alueellisesta hyvinvointikertomuksesta lisätietoja Kymsoten kehittämispäällikkö Sanna Koste Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .


(Työpajassa kerromme, miten alueellista hyvinvointikertomustyötä on toteutettu Kymenlaaksossa ja erityisesti paneudumme työskentelyn osallistaviin elementteihin. Alueellista hyvinvointikertomustyötä on tarkoitus toteuttaa jatkossakin osallistavia elementtejä kehittäen ja vahvistaen. Haluamme käydä keskustelua työpajassa osallistavien menetelmien ja kokeilujen hyödyntämisestä alueellisen hyvinvointitiedon tuottamisessa.

Toivomme työpajaan mukaan teiltä osallistujilta lyhyitä (n. 5–10 min) esityksiä osallistavien menetelmien käytöstä ja kokeiluista sosiaalialalla. Jos siis olet hyödyntänyt työssäsi osallistavia menetelmiä, niin tule jakamaan kokemuksiasi työpajaamme. Ilmoitathan työpajan vetäjälle (piia.puurunen(at)uef.fi) ilmoittautumisen yhteydessä, jos olet halukas pitämään esityksen ja mikä olisi aiheesi. Saat työpajan vetäjältä lisäohjeita, miten toimia. Esityksessä voi tiiviisti kuvata mitä ja miksi tehtiin, millaisia valmisteluja osallistava menetelmä vaati, miten toteutettiin ja mitä menetelmän käyttö tuotti. Työryhmässä on myös tarkoitus keskustella siitä, mitä vahvuuksia osallistavat menetelmät voivat tuottaa ja millaisia ongelmia tai haasteita niihin voi liittyä. HUOM! Työpajaan osallistumisen edellytyksenä ei ole oma esitys, vaan voit tulla muutoinkin mukaan keskustelemaan aiheesta.) 

 

 

Tieto työpajan toteutumisesta päivitetty 26.10.2020

Osallisuutta vahvistamassa Valo ja Bridging hankkeiden kokemuksin

Osallisuutta vahvistamassa Valo ja Bridging hankkeiden kokemuksin työpajan toteutuksesta vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja sen suunnittelua ovat tehneet yhteistyössä Socom ja Xamk Valo ja Bridging –hankkeet.

Työpajasta vastaa Tuija Suikkanen-Malin sekä Ann-Mari Sippu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

 

Päivitetty 26.10.2020

Itasuomenyliopisto
Kymenlaaksonkesayliopisto
Kymenlaaksonliitto
Kymsote
Eksote
Ely
Vipu
Sora

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa