Tietoa meistä

Kymenlaakson kesäyliopisto on asiakkaiden tarpeista lähtevä korkea-asteen koulutuspalveluja tuottava maakunnallinen aikuiskoulutus- ja kehittämisorganisaatio. Tehtävämme on tarjota kymenlaaksolaisille laadukasta ja monipuolista koulutusta. Tartumme ajan ilmiöihin ja reagoimme eri aloilla tapahtuviin muutoksiin kehittämällä koulutustarjontaamme jatkuvasti.

Tarjoamme Kymenlaakson alueen laajimman valikoiman avoimen yliopiston kursseja. Järjestämme työelämän tarpeiden mukaisesti ammatillista täydennyskoulutusta ja erilaisia hyvinvointiin ja harrastuksiin liittyviä kursseja. Lisäksi yhteydessämme toimii Suomessa ainutlaatuinen klassisen kuvataiteen opetusta antava Repin-instituutin kuvataidekoulutus.

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, ja tarjontaa on kaikkina vuodenaikoina.

Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla. Opiskelija voi mm.

  • ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan
  • täydentää aiempia opintojaan
  • tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen
  • aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun
  • parantaa yleissivistystään
  • lisätä omaan harrastukseensa liittyvä osaamista

Avointa yliopisto-opetusta järjestetään kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa, ja opetus vastaa laadultaan ja tasoltaan yliopiston perusopetusta. Yliopistojen tiedekunnat ja ainelaitokset vastaavat opetuksen laadusta hyväksymällä avoimen opetuksen opetussuunnitelmat ja opettajat. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa. Opinnot voi kuitenkin liittää yliopistotutkintoon, mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden yliopistosta.

Ammatillinen täydennyskoulutus

Työelämälähtöinen ammatillisen osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutus edistää tasa-arvoa ja työssä kehittymistä sekä auttaa kohtaamaan erilaisia muutostarpeita. Kymenlaakson kesäyliopisto toimii yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa ja tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta eri aloille. Täydennyskoulutusta toteutetaan lyhytkursseina ja pitkäkestoisina koulutusohjelmina.

Hyvinvointiin ja harrastuksiin liittyvät koulutukset

Järjestämme erilaisia hyvinvointiin ja harrastuksiin liittyviä koulutuksia monilta eri aloilta. Kurssiemme kautta voit saada ajatuksia oman hyvinvoinnin lisäämiseen tai löytää uudenlaista harrastustoimintaa.

Luennot ja muu koulutus

Järjestämme erilaisia kulttuuri- ja aluepoliittisia seminaareja eri puolella Kymenlaaksoa. Seminaarien järjestelyissä toimimme usein yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Repin-instituutin kuvataidekoulutus

Repin-instituutin kuvataidekoulutus välittää kasainvälisesti arvostetun Pietarin taideakatemian taidekasvatuksen menetelmiä ja keskittyy klassisen maalauksen ja piirustuksen opetukseen. Opetus tapahtuu samoin kuin Pietarin taideakatemiassa ja pyrkii antamaan opiskelijoille perustiedot visuaalisten alojen ammattilaisen tarvitsemista taidoista. Koulutus on kahden lukuvuoden mittainen.

Ehdota meille kurssia!

Kymenlaakson kesäyliopisto järjestää työelämän tarpeiden mukaan ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, kielikoulutusta sekä muita koulutuksia tarpeen mukaan. Mikäli mielessäsi on kurssitarve, voit ehdottaa sitä meille klikkaamalla tästä!